Poleć znajomemu

Refundacja zakupu okularów nie korzysta ze zwolnienia od podatku

Jeżeli pracownik po wykonaniu profilaktycznych badań lekarskich otrzymał zalecenie stosowania okularów korygujących wzrok na stanowisku spawacza to pracodawca ma obowiązek mu je zapewnić. Pracownik może sam kupić takie okulary, następnie przedstawić pracodawcy fakturę zakupu wraz z prośbą o dofinansowanie. Pracodawca wtedy zwróci koszty zakupu, ale zdaniem fiskusa, dofinansowanie to nie jest wolne od podatku.

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, które przysługują na podstawie przepisów o bhp są zwolnione od podatku. W tym przypadku wspomniane przepisy bhp to rozporządzenia:

  • ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),

  • ministra gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40, poz. 470),

  • ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).

Według rozporządzenia w sprawie bhp przy pracach spawalniczych należy stosować środki ochrony indywidualnej, tj:

  • odzież ochronną,

  • środki ochrony kończyn górnych,

  • środki ochrony twarzy i oczu.

W związku z tym, że prace takie narażają oczy pracowników na urazy i podrażnienia, pracodawcy stosują:

  • okulary,

  • gogle,

  • osłony twarzy, w tym półsłony i przyłbice, tarcze

  • i inne środki ochrony twarzy i oczu.

Jednak mimo to, co podkreślił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, przepisy rozporządzenia w sprawie bhp przy pracach spawalniczych nie zawierają żadnych regulacji, w zakresie używania przez pracownika okularów przy wykonywaniu pracy. Zasady takie określa rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W przypadku pracowników pracujących na takich stanowiskach pracodawca ma obowiązek zapewnić im okulary, zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

A więc, zdaniem wspomnianego organu podatkowego, refundacja kosztów zakupu okularów dla spawaczy, nawet na podstawie badań lekarskich, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-601/13/JP).

Podstawa prawna 

Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Sławomir Liżewski