Poleć znajomemu

Wydatek energetyczny może ocenić każdy ale uwaga na błędy


Ocenianie wydatku energetycznego nie jest tak ograniczone, jak dokonywanie pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy. Ocenę taką może praktycznie przeprowadzić każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.


Z praktyki wynika, że wielkości wydatku energetycznego w większości ocen przeprowadzonych przez osoby, które nie posiadają wystarczającego doświadczenia, zostały zawyżone w stosunku do profesjonalnych badań. Dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór ewentualnego wykonawcy tych ocen.


W naszym kraju profesjonalną ocenę wydatku energetycznego wykonują na przykład:

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (www.ciop.pl),
  • Instytut Medycyny Pracy, Łódź (www.imp.lodz.pl),
  • niektóre powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
  • Pracownia Badań Środowiskowych, Zabrze (www.pbskochel.pl),
  • Biuro Doradczo-Konsultacyjne ZERGO, Toruń (www.zergo.com.pl),
  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych, Gdańsk (www.zie.pg.gda.pl/zeiest),
  • większość laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.
Autor: 


Zenon Galewski
certyfikowany ekspert
ds. oceny ryzyka procesowego
i zawodowego, systemów
zarządzania bezpieczeństwem,
ochroną środowiska oraz HACCP