Poleć znajomemu

Znów można zdobyć certyfikat „Pracodawca przyjazny pracownikom”

Rozpoczyna się VI edycja Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem przyznawania certyfikatów jest promowanie zakładów pracy, które wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bhp oraz prawa do zrzeszania w związki zawodowe.

Zakład pracy wyróżniony certyfikatem może się nim posługiwać przez 3 lata od daty jego przyznania, np. w ramach swoich działań promocyjnych. Laureat może również rozpowszechniać informację o otrzymaniu nagrody w mediach.

Doświadczenia poprzednich edycji stały się powodem zmian w regulaminie przyznawania certyfikatu. Zaniechania lub drastycznego naruszenie dobrych praktyk skutkuje odebraniem certyfikatu.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność,

Wały Piastowskie 24,

80-855 Gdańsk

z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

Regulamin konkursu (który zawiera też harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu) oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://www.solidarnosc.org.pl.

Autor: 

Marcin Papierz

Słowa kluczowe:
certyfikat