Poleć znajomemu

Bezpieczny magazyn to bezpieczny pracownik – to motto DHL Express (Poland)

Bezpieczny magazyn to bezpieczny pracownik – to motto DHL Express (Poland)

Magazyn, jak każde inne miejsce, w którym pracują ludzie, może stwarzać różnego rodzaju zagrożenia. Żeby je w jak największym stopniu wyeliminować i uzyskać bezpieczne miejsce pracy, należy wykorzystać wszelkie środki organizacyjne oraz możliwości techniczne. Tak postępuje firma DHL Express (Poland).

Praca w magazynach firmy DHL Express polega na rozładunku/załadunku przesyłek dostarczanych transportem samochodowym. Samochód podstawiany do bram rozładowują i załadowują pracownicy firmy. Przy tych zadaniach mają do dyspozycji sprzęt ułatwiający codzienną pracę oraz ograniczający przeciążenia organizmu:

  • sorter oraz przenośniki zasilane energią elektryczną, a także grawitacyjne,
  • wózki transportowe elektryczne oraz ręczne,
  • kosze oraz pojemniki transportowe,
  • wózki widłowe.

Sprzęt wykorzystywany codziennie, stanowiska pracy oraz tabor poddawane są bieżącej kontroli przez pracowników, a okresowo również przez dział bhp. W kwestii specjalistycznych badań, tj. pomiarów elektrycznych oraz sprzętu poddozorowego i innych DHL współpracuje z odpowiednimi instytucjami.

Dbałość o pracownika

Bezpieczny magazyn to bezpieczny pracownik. W firmie DHL Express (Poland) ten efekt uzyskują na co dzień przez:

  • zdefiniowanie występujących zagrożeń,
  • wskazanie bezpiecznych metod pracy oraz wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań,
  • korzystanie z dostępnego sprzętu pomocniczego ręcznego oraz mechanicznego,
  • używanie środków ochrony tam, gdzie są konieczne.

Oczywiście każdy pracownik musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie oceniające zdolność do pracy na swoim stanowisku. Z chwilą zatrudnienia przechodzi szkolenia z zakresu bhp przewidziane przepisami. Zapoznaje się również z opracowanymi procedurami i instrukcjami, a także z ryzykiem zawodowym, występującym na jego stanowisku.


DHL opracował szczegółowe instrukcje i procedury bhp

Poza procedurami i instrukcjami dostępnymi w formie pisemnej, pracownicy mają również dostęp do autorskich plansz z zagadnieniami z zakresu transportu ręcznego oraz pracy z użyciem wózków widłowych. Te autorskie plansze są wywieszone na terenie magazynów, a ich kolorowa, graficzna forma zwraca na siebie uwagę.


DH zaprojektował własne plansze mające zwracać uwagę na bezpieczeństwo

Przygotowani na awarie środowiskowe

Codziennie DHL przewozi tysiące przesyłek, jest więc przygotowany na wszelkie incydenty – w tym awarie środowiskowe. W każdej lokalizacji są tzw. „punkt ADR” i pracownicy przygotowani do reagowania w przypadku uwolnienia niezidentyfikowanej substancji. W branży w jakiej działa DHL takie przygotowanie jest koniecznością.


W firmie wyeksponowano instrukcję udzielania pierwszej pomocy

Wyznaczenie dróg transportowych

Bezpieczną komunikację i transport w jednostkach DHL zapewnia przez wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ciągów pieszych. Nieobca wszystkim pracownikom jest również profilaktyka przeciwpożarowa – od podstaw, jakimi jest dostępność dróg i wyjść ewakuacyjnych, po coroczne ćwiczenia z zakresu ewakuacji. Ponadto DHL kładzie nacisk na sprawność sprzętu gaśniczego, który sprawdzany jest dwa razy częściej niż wymagają przepisy.

Odzież robocza

Pracownicy są zaopatrywani w odzież roboczą i obuwie, zgodnie z obowiązującą tabelą odzieżową. Obuwie bezpieczne, stosownie do specyfiki magazynowej, chroni stopę pracownika. Jaskrawa odzież pozwala natomiast zaznaczyć obecność pracowników w strefach ruchu wózków widłowych i na placach manewrowych. To ważne, gdyż większość operacji magazynowych odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych. Dbając również o bezpieczeństwo gości DHL wyposaża ich na czas obecności w magazynie w kamizelki odblaskowe oraz stosowną ochronę stóp.


W sposób szczególny postępuje się z niebezpiecznymi przesyłkami

Wnioski z wypadków

Z równie dużą powagą DHL podchodzi do zagadnienia wypadków i incydentów. Po wnikliwej analizie przyczyn i okoliczności każdego zdarzenia wyciągnięte wnioski przekazywane są do wszystkich jednostek. Dzięki temu każdy pracownik otrzymuje informacje oraz wskazówki, jak podobnych zdarzeń i sytuacji uniknąć w przyszłości.

Hanna Tylkowska
regionalny specjalista ds. bhp Głuchowo w DHL Express (Poland)

Paweł Pawlik
regionalny specjalista ds. bhp Zabrze DHL Express (Poland)