Poleć znajomemu

SKANSKA inicjator i promotor standardów bezpieczeństwa

SKANSKA inicjator i promotor standardów bezpieczeństwa

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż. Każdego roku na budowach w Polsce dochodzi do kilku tysięcy wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. Skanska wprowadza innowacyjne projekty, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy wszystkim osobom zatrudnionym przy projektach i współpracujących z firmą.

Działania Skanska w obszarze bezpieczeństwa pracy bazują na Polityce bhp, o której są informowani wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi. Na jej podstawie został wdrożony certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Na każdym etapie projektu oceniane jest ryzyko i planowane są bezpieczne metody wykonywania prac. Firma rezygnuje z udziału w inwestycjach, niosących za sobą duże ryzyko w zakresie bhp.

Menedżerowie projektów i członkowie najwyższego kierownictwa odbywają wizyty bezpieczeństwa podczas realizowanych inwestycji. Sprawdzają wówczas stan bhp oraz rozmawiają z pracownikami na temat wagi tych kwestii.

Odbywają się też kontrole stanowiskowe i inspekcyjne służby bhp, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, analizowane są wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, a warsztaty z przywództwa uwzględniają wagę bezpieczeństwa pracy. Ponadto Skanska organizuje konferencje bhp dla podwykonawców oraz spotkania wewnętrzne poświęcone bezpieczeństwu pracy i zapobieganiu wypadkom.

W 2011 roku w Skanska wprowadzone zostały Standardy bhp, określające minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

W 2010 roku Skanska stała się jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego celem jest wyeliminowanie wypadków na budowach. Obecnie Porozumienie tworzy ośmiu największych generalnych wykonawców w Polsce: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Działania Porozumienia wspierają Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani i NSZZ Solidarność.

Nadrzędnym celem przyświecającym działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. W tym celu, zidentyfikowano i zdefiniowano 5 obszarów działania, są to:

  1. wykwalifikowana siła robocza,
  2. szkolenia bhp,
  3. podwykonawcy,
  4. zarządzanie ryzykiem i
  5. kultura BHP,

które następnie podzielono na projekty opracowywane przez zespoły robocze Porozumienia.

Działania Porozumienia rozłożone są na wiele lat i wiążą się ze zmianami organizacyjnymi, ale także ze zmianą mentalności przyzwyczajeń pracowników i społeczeństwa.

Wszystkie firmy, które są członkami Porozumienia, stawiają podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie bhp. Jeśli firma podwykonawcza chce współpracować z którymś z sygnatariuszy, podpisuje taki sam załącznik do umowy podwykonawczej.

Porozumienie ma także wspólną filozofię dotyczącą oceny ryzyka. Jest ono oceniane w odniesieniu do zadania i wiąże się z każdorazowym przygotowaniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Sygnatariusze chcą także zapewnić taki sam poziom szkoleń dla pracowników i podwykonawców. We wszystkich firmach obowiązują jednolite wytyczne do przeprowadzenia szkoleń informacyjnych. Również szkolenia okresowe dla pracowników będą prowadzone na podstawie wspólnych programów i takich samych prezentacji. Każdy pracownik produkcyjny będzie przechodzić przez takie szkolenie raz do roku, a pracownik nadzoru raz na 3 lata.

Tydzień Bezpieczeństwa

Począwszy od 2005 roku Grupa Skanska organizuje Tydzień Bezpieczeństwa. Każdego roku, równocześnie we wszystkich jednostkach koncernu na świecie, przez tydzień odbywają się szkolenia, pokazy i spotkania w miejscach realizacji projektów, mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznej pracy. Bierze w nich udział kilkadziesiąt tysięcy pracowników Grupy, a także wiele tysięcy pracowników firm współpracujących ze Skanska.

To największa na świecie inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy – w 2014 roku uczestniczyło w nim ok. ćwierć miliona osób – pracowników firmy i jej partnerów biznesowych.


Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa odbywają się szkolenia, pokazy i spotkania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznej pracy.

W tym roku raz pierwszy Tydzień Bezpieczeństwa w Polsce został zorganizowany przez wszystkie firmy tworzące Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. - Cieszymy się przede wszystkim z tego, że działania, które zaproponowaliśmy, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Pracownicy zaangażowali się w warsztaty, pokazy i dyskusje i bardzo chętnie dzielili się pomysłami na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy pracach, które wykonują. Sugestie te zostaną z pewnością wykorzystane. Sygnatariusze Porozumienia zdecydowali, że wspólny Tydzień Bezpieczeństwa będzie kontynuowany w kolejnych latach. – mówi Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia – Mamy nadzieję, że przez takie inicjatywy jak Tydzień Bezpieczeństwa, doprowadzimy do zmiany kultury bezpieczeństwa zarówno we własnych firmach, jak i w firmach podwykonawczych – podkreśla Michał Wasilewski.

Bezpieczeństwo w pobliżu projektów Skanska

Skanska promuje także zasady bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, w których realizuje projekty. Od 2008 r. prowadzi kampanię społeczną „Bezpieczni w pobliżu budowy” skierowaną do uczniów szkół podstawowych.

- Chcemy uwrażliwić najmłodszych na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się po drogach oraz w pobliżu budowy, gdzie mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu maszyn i pojazdów – mówi Monika Froń, koordynatorka kampanii w Skanska S.A. - W ramach naszej akcji promujemy też noszenie elementów odblaskowych.

Dzięki odblaskom kierowca może zauważyć pieszego z odległości 150, a nie 20 metrów, gdy jest już zdecydowanie za późno na jakąkolwiek reakcję. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, od 31 sierpnia 2014 r., pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym musi używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

- Mamy nadzieję, że akcja „Bezpieczni w pobliżu budowy”, podczas której dzieci otrzymują od nas opaski odblaskowe zwiększy liczbę widocznych najmłodszych poruszających się po drodze po zmierzchu – podkreśla Monika Froń.

O Skanska

Skanska jest liderem polskiej branży budowlanej działającym we wszystkich obszarach wykonawstwa. Firma buduje obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe, kolejowe i hydroinżynieryjne. Wśród jej najważniejszych realizacji są Złote Tarasy w Warszawie, północny odcinek autostrady A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most przez Odrę w Brzegu Dolnym oraz Port Lotniczy w Jasionce koło Rzeszowa. Firma zajmuje regularnie czołowe miejsca w najważniejszych rankingach pracodawców: „Firma dla Inżyniera” oraz „Idealny Pracodawca” wśród studentów. Celem Skanska S.A. jest umacnianie wiodącej pozycji na rynku budowlanym pod względem przychodów, rentowności, bezpieczeństwa pracy, etyki i dobrych relacji z wszystkimi interesariuszami. Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl

Agnieszka Kania
zespół ds. komunikacji SKANSKA S.A.