Poleć znajomemu

STRABAG: frontem do pracownika

STRABAG: frontem do pracownika

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy.

W ciągu ostatnich 2 lat o blisko 50% zmalała liczba wypadków na budowach prowadzonych przez STRABAG. Wysokie standardy przenoszone z międzynarodowego koncernu, skuteczne szkolenia, podnoszenie kwalifikacji pracowników, dbałość o odzież ochronną oraz rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wpływają pozytywnie na statystyki. Nie o liczby jednak chodzi, lecz o ludzi i taką organizację ich pracy, która zapewni bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Raporty Głównego Urzędu Statystycznego nadal pośród branż wrażliwych w obszarze bhp wymieniają górnictwo, przetwórstwo oraz budownictwo.

Tymczasem w zatrudniającej ponad 5 tys. osób Grupie STRABAG w statystykach wypadków pracowniczych obecnie pojawiają się głównie skręcenia kostek. Z pomocą przychodzą bowiem automatyzacja procesów oraz minimalizacja czynności wykonywanych przez pracowników.

Budownictwo mostowe pod szczególną ochroną

W obszarach działania typowych dla firmy budowlanej najbardziej newralgiczna część zadań należy do pionu budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, w tym szczególnie budownictwa mostowego. Osoby pracujące na wysokościach zawsze musiały przechodzić dodatkowe szkolenia, a pracodawca miał obowiązek zapewniać im dodatkowy sprzęt zabezpieczający.

Nakłady finansowe na sprzęt specjalistyczny są jednak czynione niewielkim kosztem w porównaniu do skutków ewentualnych wypadków, jakim mogliby ulec pracownicy. Tym bardziej że STRABAG restrykcyjnie podchodzi do procesu ubezpieczania zarówno budów, jak i pracowników, obejmuje szerokim wsparciem osoby zatrudnione w koncernie oraz ich rodziny.

W przypadku firm wysokorozwiniętych coraz częściej prace na wysokościach wykonywane są za pomocą odpowiedniego sprzętu, podnośników itp., a tylko w sytuacjach, w których użycie sprzętu jest z obiektywnych powodów niemożliwe, w większym zakresie prace są wykonywane w systemie „na wysokościach”.

Kultura korporacyjna

Przyjęta przez spółkę polityka w zakresie bhp oraz innych działań wynika bezpośrednio z założeń funkcjonowania całego koncernu. STRABAG pracujący na terenie Polski jest częścią budowlanego koncernu technologicznego opierającego się w swoich działaniach na nowoczesnych technologiach, nowych rozwiązaniach i swego rodzaju unifikacji procedur. To oznacza, że bez względu na to, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w Serbii, Niemczech, Kanadzie czy Polsce, przechodzi podobne szkolenia, zobowiązany jest do przestrzegania procedur. Ze względu na charakter wykonywanej pracy każdy nowy członek zespołu przechodzi podstawowe szkolenie z zakresu bhp, a następnie specjalistyczne typowe dla jego stanowiska.

Ważna pierwsza pomoc

Ważną częścią podnoszenia kwalifikacji i kompetencji są szkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Pracownicy co pewien czas muszą przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy, w tym takiego jej udzielenia, aby samemu nie stać się poszkodowanym.

Żeby wzmocnić przekaz, podczas kolejnych serii szkoleń pracownicy będą otrzymywali miniapteczki oraz breloczki, w których ukryte będą najpotrzebniejsze do udzielenia pierwszej pomocy akcesoria: ustniki do resuscytacji oraz jednorazowe rękawiczki.

Koszt takich akcesoriów jest niewielki, przydatność oczywista nie tylko w przypadku zdarzeń na terenie budowy, ale także w życiu codziennym.

Gry symulacyjne

Pracownicy STRABAG mają m.in. okazję uczestniczyć w symulacjach niebezpiecznych zdarzeń awaryjnych. Na poszczególnych budowach, dzięki zaangażowaniu profesjonalnych firm specjalizujących się w takich inscenizacjach, odbywają się ćwiczenia obrazujące konkretne wypadki będące wynikiem niebezpiecznych zachowań oraz zdarzeń losowych. W ten sposób sprawdzana jest czujność, wiedza oraz jej praktyczne zastosowanie w sytuacjach zbliżonych do prawdziwych. Dzięki temu możliwe jest zwrócenie uwagi pracowników na sytuacje oraz procedury zabezpieczające ich przed skutkami albo niedostatecznej dbałości w zachowaniach przewidzianych regulaminami bhp, albo przygotowanie ich na niecodzienne zdarzenia, jak np. wtargnięcie na teren budowy rozpędzonego samochodu.

W obszarze działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników znajduje się także analiza potencjalnych wypadków.

Profilaktyka zdrowotna

Szeroko zakrojona w spółkach należących do koncernu jest także komunikacja służąca profilaktyce zdrowotnej. Przybiera ona różne formy w zależności od potrzeb. We współpracy z profesjonalną firmą obecnie prowadzona jest kampania wspierająca osoby, których stan zdrowia mógłby kwalifikować je z tytułu posiadania niewielkiej niepełnosprawności.

Koncern STRABAG traktuje pracowników niepełnosprawnych na równi z osobami w pełni zdrowymi. To działanie o obopólnej korzyści zarówno dla firmy, jak i dla pracowników, którzy nie mają powodów powstrzymywać się przed ujawnieniem niedyspozycji zdrowotnych, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w zespołach.

Sami pracownicy zdobywają także wiedzę o świadczeniach i przywilejach, jakie mogą uzyskać z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Podstawą do skutecznego przeprowadzenia takich działań jest zaufanie pracowników, konieczne zaś poświęcenie czasu na spotkanie się z poszczególnymi zespołami, co typowe dla branży budowlanej, działającymi na terenie całego kraju.

Działając od lat na różnych rynkach na świecie, realizując inwestycje w różnych warunkach środowiskowych i kulturowych, mamy świadomość tego, że pozycjonowanie firmy to także dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracowników. Dążymy do tego, żeby niezależnie od lokalnych przepisów bhp wypracować wspólną definicję wypadku. Analizujemy zagadnienie bezpieczeństwa w skali całego koncernu i wprowadzamy podwyższone kryteria, jakie mają obowiązywać we wszystkich oddziałach koncernu na całym świecie.

Wojciech Siwiec - pełnomocnik ds. bhp, STRABAG sp. z o.o.

Słowa kluczowe:
dobre praktyki bhp