Poleć znajomemu

Brak dokumentacji wypadkowej po poprzedniku - co robić?

Brak dokumentacji wypadkowej po poprzedniku - co robić?
Pytanie:

Jestem od niedawna zatrudniony w firmie jako służba bhp. Poprzedni bhp-owiec zaniedbał temat wypadków i dokumentacji powypadkowej. Stary bhp-owiec przekazał niekompletną dokumentację tj. brak rejestru wypadków za 2014 rok oraz protokołów z tego roku itd. A za rok 2012/2013 był prowadzony rejestr wypadków, ale brakuje protokołów wypadków. Co powinienem zrobić jako służba bhp zatrudniona od niedawana? Czy mogę odtworzyć zaległą dokumentację i w jaki sposób to zrobić?

Odpowiedź: 

Mając świadomość zaniedbań poprzednika należy sporządzić dokument odzwierciedlający stan w dniu objęcia stanowiska. Sporządzenia bilansu otwarcia może być trudne bowiem zaniechania poprzednika obciążają również pracodawcę.

Brak rejestru wypadków

W mojej ocenie brak wpisów do rejestru wypadków nie jest problemem. Rejestr można uzupełnić pod warunkiem, że ma się pewność, iż dysponuje się protokołami wszystkich zaistniałych wypadków przy pracy i zostały one zatwierdzone przez pracodawcę.

Brak protokołów powypadkowych

Skoro zgłaszają się osoby, które uległy wypadkom i nie został im doręczony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku można domniemywać, że taki protokół nie został sporządzony albo nie został zatwierdzony przez pracodawcę, co jest równoznaczne z brakiem protokołu.

Ważne

Bez względu na przyczynę braku protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn zgłoszonego wypadku, należy taki protokół sporządzić. Pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy.

Brak statystycznej karty wypadku

Problemem może być brak przekazania do GUS statystycznych kart wypadku.

Jeżeli poszkodowani w wypadku przy pracy wykażą, że z powodu braku zatwierdzonego protokołu powypadkowego nie otrzymali należnego im świadczenia w odpowiedniej wysokości z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku to uważam, że mogą domagać się wyrównania szkody od pracodawcy.

Autor: 

Jan Pióro 
specjalista w zakresie prawa pracy,
biegły sądowy w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Jan M. Pióro

Autor: Jan M. Pióro

Mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, autor wielu publikacji o charakterze poradnikowym wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ostatnio główny specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy sądach okręgowych w Warszawie, z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kategorie