nietrzeźwość w pracy

Napój alkoholowy a alkohol w relacjach pracowniczych

W ostatnim czasie dużo emocji budzi kwestia weryfikacji stanu trzeźwości pracowników. Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości w miejscu czasie pracy wiąże się ze spożyciem produktu zawierającego alkohol etylowy. Problem w tym, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości definiują „napój alkoholowy”, nie definiują jednak określenia „alkohol”, które wywoływane jest w przepisach regulujących obowiązki pracodawcy w przypadku podejrzenia naruszenia trzeźwości, w tym odwołujące się do w kwestii pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Posługiwanie się w przepisach ogólnym określeniem „alkohol” bez jego formalnego zdefiniowania może w praktyce prowadzić do nazbyt szerokiej interpretacji i nadużyć w relacjach pracowniczych.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Zakaz zakładowej weryfikacji trzeźwości niezależnie od profilu działalności

Mimo zajęcia przez UODO stanowiska w sprawie braku możliwości weryfikacji stanu trzeźwości na poziomie wyłącznie zakładowym, nadal pojawiają się wątpliwości pracodawców – w tym takich którzy w procesach technologicznych stosują alkohol. Póki co, obowiązujące przepisy, w tym ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie różnicują pracodawców w kontekście sposobów weryfikacji trzeźwości, na takich u których alkohol pojawia się przy okazji świątecznego spotkania, od takich gdzie jest on nieodłącznym elementem procesu pracy, co może sprzyjać naruszeniu zasady trzeźwości w czasie pracy.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy
oraz kontroli jego przestrzegania

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel