zadośćuczynienie

Rozmiar zadośćuczynienia


Problemem, który legislator pozostawił swobodnej ocenie sądu jest rozmiar zadośćuczynienia. W kwestii tej - wskazówką zarówno dla poszkodowanego, jak i sądu orzekającego - może być
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 listopada 1994 r., III Apr  43/94, OSA 1995/5/41, w którym orzeczono, że zadośćuczynienie z art. 445 kc ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej czy też określonej sztywnymi regułami, tak jak w ustawie wypadkowej, ale musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

Zadośćuczynienie


Artykuł 445 § 1 kc w nawiązaniu do art. 444 kc stanowi, że sąd może przyznać poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o krzywdę (szkodę niemajątkową) ujmowaną jako cierpienie fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, to jest ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi.

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel