Poleć znajomemu

Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie morskim

4 marca 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2016 r., poz. 281). 

Marszałek Sejmu RP w obwieszczeniu z 29 stycznia 2016 r. ogłosił jednolity tekst ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611). Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone:

  • ustawą z 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336),
  • ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1320),
  • ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569),
  • ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie to wraz z tekstem ujednoliconej ustawy zostało opublikowane 4 marca 2016 r. w Dz.U. z 2016 r., poz. 281.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Opr. Red.