Filtruj »

Zmiany w prawie dotyczące bhp

Każdy specjalista z dziedziny bhp, pracownik służby bhp czy pracodawca musi być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa. Jak wiemy nieznajomość prawa szkodzi. W dziale Zmiany w prawie znajdziesz informacje o wszystkich zmieniających się aktach prawnych dotyczących bhp. Z tego działu dowiesz się kiedy i jakie zmiany w prawie, dotyczące bhp, wchodzą w życie. Tu powiemy Ci jakie przepisy przestają obowiązywać, jakim aktem prawnym zostały zastąpione, a także wskażemy przyczyny i przewidywane skutki zmian w przepisach bhp.

31 lip

Z końcem lipca 2020 r. pojawił się nowy ujednolicony tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Został on opublikowany 30 lipca 2020 r. w Dz.U. poz. 1320.

Autor: 

Opr. red.

10
24 cze
Zmiany w przepisach o pracy zdalnej

Najnowsza tarcza antykryzysowa 4.0. od 24 czerwca 2020 r. zmienia zasady wykonywania pracy zdalnej. W myśl zmienionych przepisów pracodawca nie zawsze będzie mógł wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej. Natomiast jego obowiązkiem będzie zapewnienie narzędzi i materiałów oraz obsługi logistycznej do wykonywania pracy zdalnej. Pojawia się również nowy obowiązek dla pracownika. Zobacz, co w praktyce oznaczają wprowadzane zmiany i poznaj nowe zasady związane z poleceniem pracy zdalnej.

Autor: 

Michał Culepa

10
20 kwi
Szkolenia wstępne ogólne bhp mogą się obywać on-line, a szkolenia okresowe bhp zawiesza się na czas epidemii koronawirusa.

Nowe przepisy tarczy antykryzysowej 2.0., obowiązujące już od 18 kwietnia 2020 r., odniosły się m.in. do kwestii szkoleń bhp. Ustawodawcy nie do końca przyjęli takie same rozwiązania, jak GIP. Skorzystano z opcji szkoleń on-line, jednak nie wobec wszystkich rodzajów szkoleń. Zobacz, jak uregulowana została kwestia przeprowadzania szkoleń bhp w dobie epidemii i jak należy teraz postępować od 18 kwietnia 2020 r.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

10
17 mar

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od kwietnia możemy liczyć na 67,00 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas. Nowe kwoty zostały podane w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 279).

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

10
04 mar

Od 4 marca 2020 r., obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wprowadza ono m.in. obowiązek magazynowania odpadów palnych w wydzielonych strefach pożarowych. Zobacz, jakie jeszcze inne obowiązki wprowadza nowe rozporządzenie.

Autor: 

Norbert Szymkiewicz

10
29 sty

29 stycznia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie bhp i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia. Znajdziemy w nim m.in. wymogi higieniczne i zdrowotne, szkolenia załogi w zakresie bhp, dla wszystkich statków rybackich.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

10
20 sty

Od 17 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wartości NDS dla 17 substancji chemicznych, pojawiło się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS, weszły bowiem w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

10
31 gru

W tym roku zmianie uległy wzory kilku dokumentów bhp, m.in. protokół powypadkowy, druki dokumentów z zakresu szkoleń bhp. Przypominamy, że wraz z końcem roku upływa również koniec okresu przejściowego, kiedy to można było używać zarówno starych wzorów tych druków jak i nowych.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

10
28 lis

Od 29 listopada 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Teraz jej skład nie będzie powoływany już imiennie, ale funkcjonalnie. Wprowadzane zmiany pozwolą zachować jasność składu Komisji.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

10

Zostań użytkownikiem Portalu BHP!
Już teraz zamów pełny dostęp do Portalu BHP i korzystaj z:

  • 4000 aktualnych porad
  • 8000 udzielonych odpowiedzi na pytania
  • 30 profesjonalnych ekspertów
  • bazy aktów prawnych, wzorów dokumentów, instrukcji BHP, list kontrolnych, aktualności i zmian w przepisach

Kup dostęp do portalu »

Posiadam już konto - zaloguj się »

Kalendarz więcej »