Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

28 kwietnia – światowy dzień BHP i międzynarodowy dzień pamięci o ofiarach wypadków przy pracy

28 kwietnia – światowy dzień BHP i międzynarodowy dzień pamięci o ofiarach wypadków przy pracy

Zbliża się 28 kwietnia, czyli Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Zobacz, jak będą wyglądały tegoroczne obchody tego dnia i jakie wydarzenia będą miały miejsce dla podkreślenia znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań zmierzających do poprawy warunków pracy w naszym kraju.

28 kwietnia w Polsce i na świecie obchodzić będziemy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (SafeDay) – promowany i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) od 2003 r. – obchodzony jest pod hasłem: „Młodzi bezpieczni w pracy” (na świecie: "GENERATION SAFE & HEALTHY"). W tym roku organizowany jest on wspólnie ze Światowym Dniem Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci (WDACL), który obchodzony jest 12 czerwca. Celem wspólnej kampanii jest poprawa bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników. Ma również prowadzić do zaprzestania wykorzystywania dzieci w pracy.

Obecnie szacuje się, że pracowników w wieku 15-24 lat na świecie jest ok. 541 milionów, (w tym 73 milionów to dzieci pracujące w warunkach niebezpiecznych). Są ofiarami aż o 40% większej liczby wypadków przy pracy niż pracownicy powyżej 25 roku życia.

Temat przewodni tegorocznego dnia zwraca uwagę na zwiększone zagrożenia związane z pracą ludzi młodych, szczególnie tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową. Przez brak doświadczenia zawodowego i świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, częściej ulegają oni wypadkom przy pracy. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę tej grupy pracowników i zapewnienie im właściwych warunków pracy oraz na rzetelnych szkoleń bhp. 

28 kwietnia jest również Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (od 1998 r. jest on obchodzony na całym świecie przez związki zawodowe). Obchody związkowe koordynuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, która zrzesza ponad 207 mln członków w 331 krajowych organizacjach związkowych w 163 krajach i terytoriach.

Tegorocznym tematem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych to:

Przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe, są bezpieczniejszymi miejscami pracy.

Wydarzenia związane z obchodami dnia 28 kwietnia w 2018 r.

  • 25.04.2018 r., Częstochowa, V Konferencja popularyzatorsko-naukowa pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy ludzi młodych, aktywnych zawodowo”, organizator: Politechnika Częstochowska.

  • 26.04.2018 r., Warszawa, uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i ogólnopolska konferencja pn. „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych” z udziałem przedstawicieli instytucji ustawodawczych, nadzorujących i nauki, pracodawców, organizacji związkowych oraz praktyków z zakresu bhp.
  • 26.04.2018 r.,  Wrocław, Konferencja i debata pn. „Wpływ dialogu na ochronę pracy”, organizator: NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk.
  • 27.04.2018 r., Rzeszów, Ogólnopolska konferencja w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych,
    organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie.
  • 9.05.2018 r., Szczecin, Seminarium pt. „Bezpieczny Start”, organizator: Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

Dodatkowow Warszawie w drugiej połowie majaCIOP-PIB planuje organizację warsztatów dla studentów szkół wyższych, na temat bezpieczeństwa pracowników młodych. Odbędą się one na terenie CIOP-PIB.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.