Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Animacje dotyczące tematyki bhp pomogą w szkoleniach górników

Animacje dotyczące tematyki bhp pomogą w szkoleniach górników

O tym, że przeprowadzanie interesującego oraz skutecznego szkolenia bhp nie jest proste wie każdy specjalista bhp czy wykładowca tematyki bhp. Żeby zainteresować pracowników oraz mieć pewność, że zapamiętali i będą potrafili wykorzystać przekazywaną na szkoleniu wiedzę trzeba wykazać się pomysłowością oraz kreatywnością. Oryginalny pomysł został właśnie wdrożony przez Polską Grupę Górniczą – szkolenia bhp z wykorzystaniem animacjami.

Szkolenia BHP pracowników kopalni należących do Polskiej Grupy Górniczej już nie należą do sztampowych. Polska Grupa Górnicza (dalej PGG) w trosce o bezpieczeństwo pracy wprowadziła nowe narzędzie – profesjonalne animacje dotyczące tematyki bhp. – czytamy w informacji prasowej.

Animacje zostały zrealizowane przez pracowników PGG w oparciu o scenariusze napisane przez życie i na podstawie faktycznie zaistniałych wypadków w PGG. Materiały jako filmy instruktażowe udostępniane są na wewnętrznych portalach internetowych. Jak zapewnia PGG dokładnie odzwierciedlają one rzeczywiste sytuacje panujące w wyrobiskach. Ten właśnie realizm stanowi ich przewagę nad innymi materiałami, jak prezentacje. Z tego też względu są chętnie wykorzystywane  podczas procesu szkolenia pracowników. 

„Bazę do opracowania scenariuszy animacji stanowią przede wszystkim wypadki, które wystąpiły w ostatnich latach w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Do rekonstrukcji wybierane są te zdarzenia, w których główną przyczyną wypadku są irracjonalne zachowania.” – czytamy w informacji prasowej.

Przygotowane przez pracowników PGG animacje komputerowe pokazują pracownikom jakie są skutki nieprzestrzegania i niedostosowania się do obowiązujących przepisów są konstruowane. - „Zaletą tego sposobu przedstawiania zdarzeń jest to, że nie są one kojarzone z konkretnym miejscem i czasem, co zapewnia uniwersalność,  a ze względu na powtarzalność przyczyn tych zdarzeń mogą być wykorzystywane wielokrotnie.”

PGG wskazuje na szeroką funkcjonalność animacji szkoleniowych, np. spełniają one funkcje:

  • informacyjną – okoliczności zdarzenia,
  • poznawczą – identyfikacja zagrożeń,
  • szkoleniową –uświadamiania lekceważenia zidentyfikowanych zagrożeń,
  • profilaktyczną – sposób postępowania podczas wykonywania pracy aby zachować bezpieczeństwo.

Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu animacje można wykorzystać w różnorodny sposób podczas procesu szkolenia pracowników.

Brawa i uznanie za pomysłowość oraz nowatorskie podejście wraz z duchem czasu do problematyki szkoleń bhp.