Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

ANWIL wyróżniony w 44 Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

ANWIL wyróżniony w 44 Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

Opracowanie autorstwa Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalisty ds. BHP w spółce ANWIL otrzymało wyróżnienie w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. To kolejny sukces włocławskiej firmy w obszarze BHP. W ubiegłym roku ANWIL został bowiem uznany przez Państwową Inspekcję Pracy za najlepszego organizatora bezpiecznej pracy w kraju.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy m.in. z Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami, odpowiedzialnymi za kontrolę warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Rolę sekretarza wydarzenia pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Dobra praktyka możliwa do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie

Opracowanie przygotowane przez Jerzego Szatkowskiego, głównego specjalistę ds. BHP w spółce ANWIL pt. Ocena ryzyka zawodowego w zezwoleniach jednorazowych z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych zostało wyróżnione przez Komisję Konkursową, obradującą pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Komisja doceniła uniwersalność zaproponowanego rozwiązania, które zostało już wdrożone we włocławskiej spółce. Wprowadzenie zezwolenia jednorazowego na prace szczególnie niebezpieczne, uzupełnione o ocenę ryzyka zawodowego, jest dobrą praktyką, możliwą do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie, w którym wymagane są tego typu dokumenty. Jest to dodatkowy punkt, umożliwiający zarówno zezwalającemu, jak wykonawcy dokonanie oceny m.in. tego, czy zostały zastosowane wszystkie możliwe oraz wymagane środki ochrony indywidualnej.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny m.in. za obszar prewencji i BHP, komentując sukces Jerzego Szatkowskiego, podkreślił: - Bardzo się cieszę, że opracowanie Jerzego zostało nagrodzone. Jest to dla mnie potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy w naszej spółce na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa, w tym podnoszenia poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo współpracowników, przynoszą doskonałe efekty. Fakt, że nasi pracownicy przejmują inicjatywę i sami zgłaszają usprawnienia, służące poprawie bezpieczeństwa, umożliwia nam eliminację potencjalnych zagrożeń, a także – i to jest dla mnie szczególnie ważne – stały rozwój naszych kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest wyróżnianie tych rozwiązań, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Wyróżnienie dla pracownika ANWILU w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to kolejny sukces spółki w obszarze BHP. W ubiegłym roku ANWIL odniósł potrójne zwycięstwo w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przyznał włocławskiej firmie tytuł najlepszego organizatora bezpiecznej pracy na Kujawach i Pomorzu. Jednocześnie jeden z pracowników firmy – Piotr Stokfisz – został uhonorowany pamiątkowym dyplomem dla Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w województwie. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że spółka organizuje pracę w sposób wyróżniający ją na tle pozostałych pracodawców i może stanowić wzór dla innych dużych przedsiębiorstw w kraju.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom 44. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy odbyło się 09.12.2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.