Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

13 września w Olsztynie odbędzie się konferencja, której celem jest kształtowanie właściwych postaw pracowników, studentów i uczniów wobec bezpieczeństwa pracy, przekazywanie informacji o roli służby bhp w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia osobom pracującym w Polsce.

Konferencja realizowana w związku z kampanią informacyjno – promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy oraz z okazji 60-lecia powołania służby bhp i 20-lecia OSPS BHP.

W programie konferencji m.in.:

 • Wpływ służby bhp na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w zakładach pracy na przestrzeni 60 lat oraz integracja środowiska zawodowego w okresie ostatniego 20-lecia.

 • Skuteczność działań prewencyjnych PIP w zakresie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń w środowisku pracy.

 • Informacje na temat działalności służby bhp w zasobach wirtualnego muzeum bhp.

 • Prezentacja narzędzi przydatnych w kreowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

 • Przeprowadzenie wśród młodzieży konkursu „Co wiem o bhp?”

Podczas konferencji będzie można również skorzystać z porad i prezentacji przy stoiskach.

Imprezę zakończy bal bhp.

Konferencję organizują:

 • Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Olsztynie

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

 • Urząd Dozoru Technicznego Odział w Olsztynie.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Słowa kluczowe:
BHP