Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

DHL dołącza do Koalicji Bezpieczni w Pracy

DHL dołącza do Koalicji Bezpieczni w Pracy

Do grona firm stawiających bezpieczeństwo i higienę pracy na pierwszym planie dołączył DHL Polska. Firma należąca do Grupy Deutsche Post DHL, globalnego dostawcy usług logistycznych, został nowym członkiem Koalicji Bezpieczni w Pracy. Celem firm zrzeszonych w Koalicji jest popularyzacja kultury bezpieczeństwa w polskich firmach oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie pracownika.

Koalicja Bezpieczni w Pracy to inicjatywa czterech firm: CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim i TenCate Protective Fabrics. Następnie grono Koalicjantów powiększyło się o firmy firmę SEKA S.A. W 2017 r. członkiem Koalicji został Inter Cars, a z początkiem 2018 r. dołączył DHL Polska, który tworzą trzy dywizje: DHL Express, DHL Parcel i DHL Supply Chain.

Nieodłącznym elementem naszej codziennej działalności jest bezpieczeństwo. Współpraca w ramach Koalicji daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, realnej partycypacji w promowaniu dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z celów DHL jest poprawa jakości życia, którą realizujemy zarówno w stosunku do naszych klientów, ale również pracowników. Obecność DHL w Koalicji potwierdza nasze zaangażowanie w promowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem – mówi Piotr Okurowski, Prezes Zarządu DHL Supply Chain.

Koalicja Bezpieczni w Pracy jest inicjatorem największego konkursu branżowego dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy – Mistrzostw Kadry BHP. Co roku Koalicja przygotowuje i zleca badanie na temat warunków bezpieczeństwa pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Najnowszy raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” można przeczytać tutaj: http://bit.ly/Raport_Bezpieczenstwo_Pracy_w_Polsce_2017.

- W przestrzeni publicznej wciąż niewiele jest danych dotyczących praktycznych rozwiązań w obszarze bhp. Dlatego oprócz licznych projektów badawczych angażujemy się także w inicjatywy promujące najlepsze praktyki zarówno naszych Koalicjantów, jak i środowisk służb bhp skupionych wokół naszej inicjatywy. Jestem przekonany, że przystąpienie do Koalicji światowego lidera w zakresie rozwiązań logistycznych poszerzy znacznie nasze zaplecze eksperckie – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska.

Jednym z zadań Koalicji jest także integracja środowiska bhp. Patronami Koalicji są najważniejsze instytucje związane z bezpieczeństwem pracy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacje pracodawców: Pracodawcy PR i Konfederacja Lewiatan.