Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Dlaczego należy stosować środki ochrony dróg oddechowych?

Środki ochrony dróg oddechowych chronią przed gazami, parami, mgłami, dymami i pyłami. Jak niebezpieczne potrafią być, świadczą chociażby opisy ich oddziaływania, dlatego wymagania stawiane przed środkami ochrony dróg oddechowych są bardzo wysokie.

Przykładowe skutki oddziaływania gazów, par, mgieł, dymów i pyłów:

  • tlenki azotu mogą doprowadzić do podrażnienia górnych i dolnych dróg oddechowych i obrzęku płuc,

  • chlor – do podrażnienia górnych dróg oddechowych z krwiopluciem, zapalenia lub obrzęku płuc,

  • fosgen – do podrażnienia górnych dróg oddechowych, obrzęku płuc, niedokrwistości, niewydolności serca i wreszcie do śmierci,

  • arsen – do uszkodzenia mięśnia sercowego, zapalenia oskrzeli,

  • chrom – do owrzodzenia błon śluzowych dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, owrzodzenia układu pokarmowego, martwiczego uszkodzenia wątroby, martwiczego uszkodzenia nerek.

Zaprezentowane przykłady pokazują wyraźnie, jak niebezpieczne potrafią być gazy, pyły, dymy, mgły i pary. Trzeba także mieć świadomość tego, że w wielu przypadkach nie jest możliwe wyczucie od razu narastającego z latami niebezpieczeństwa zachorowania na nieodwracalną w skutkach chorobę. Przykładem tutaj mogą być pyły drewna, które pojawiają się niemal w każdym zakładzie stolarskim, parkieciarskim, meblowym. Praca w pyle drewna, bez odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, może doprowadzić między innymi do pylicy płuc. Choroba ta nie jest efektem pracy w zapyleniu przez kilka dni, jej rozwój trwa około 20 lat. Niestety, pojawienie się duszności u pracownika może oznaczać już zaawansowaną chorobę i nieodwracalne uszkodzenie płuc przez cząsteczki pyłów. Wtedy jest już za późno na profilaktykę.

Jeszcze większe zagrożenie przynosi praca, bez odpowiednich zabezpieczeń, w pyłach drewna twardego (dąb, buk). Pyły te, oprócz pylicy, mogą doprowadzić do nowotworu płuc, gdyż podejrzewane są o kancerogenność.

Substancji niebezpiecznych, które mogą dostać się do organizmu człowieka za pośrednictwem dróg oddechowych, jest bardzo dużo. Występują one niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Prawidłowy dobór środków ochronnych jest kluczem do bezpiecznej, niezagrażającej zdrowiu i życiu pracy.

Autor: 

Adam Jabłoński

prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów

i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej