Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

EU-OSHA stworzy model ekonomiczny do szacowania kosztów bhp

EU-OSHA stworzy model ekonomiczny do szacowania kosztów bhp

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy realizuje projekt, którego celem jest opracowanie modelu kalkulacji ekonomicznej, który pozwoli wiarygodnie szacować koszty związanych z bhp. Wszystko po to by pokazać, że właściwe zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność. Zobacz na jakie jeszcze korzyści EU-OSHA chce zwrócić uwagę i co pozwoli osiągnąć projekt.

Nowy dwustopniowy projekt Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (dalej: EU-OSHA) „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”, ma uświadomić decydentom, naukowcom i pracodawcom, jakie są konsekwencje właściwego i niewłaściwego zarządzania BHP dla gospodarki. Celem projektu jest opracowanie modelu kalkulacji ekonomicznej pozwalającego na wiarygodne oszacowania kosztów bhp.

Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, co podkreśla EU-OSHA, że niedostateczne bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy kosztują.

Ważne

Wszelkie badania wskazują, że właściwe zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność.

Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach.

Jak wskazuje EU-OSHA kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą:

 • zwiększenie wydajności dzięki zmniejszeniu poziomu absencji w wyniku choroby
 • zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej
 • utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych
 • stymulowanie rozwoju efektywniejszych metod pracy i technologii
 • zmniejszenie liczby osób, które są zmuszone częściowo zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny.

Etapy projektu do szacowania kosztów bhp

Pierwsza faza programu obejmuje badanie na wielką skalę, służące identyfikacji i ocenie dostępnych danych z poszczególnych państw członkowskich, które mogą być wykorzystane do opracowania modelu kalkulacji kosztów.

Produkt: ogólne sprawozdanie na temat dostępności i jakości danych (2017).

Drugi etap programu w pierwszej części (2a) toopracowanie modelu szacunkowej kalkulacji kosztów w oparciu o dostępne, międzynarodowe źródła danych (we współpracy z MOP, Finlandią i Singapurem).

Produkt: sprawozdanie na temat opracowania modelu szacunkowego (2017).

W drugiej zaś części (2b) fazy drugiej programu nastąpiopracowanie zaawansowanego modelu kalkulacji kosztów gospodarczych na podstawie krajowych źródeł danych.

Produkt: sprawozdanie na temat opracowania zaawansowanego modelu (2018).

W ramach projektu odbędzie się również seminarium dla zainteresowanych stron służące omówieniu implikacji modelu dla polityki i praktyk w zakresie BHP w 2018 r. Natomiast rozpowszechnianie informacji i ocena planowane są na 2019 r.

Uwaga!

Z badań wynika, że każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro , a stosunek kosztów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do jego korzyści wypada pozytywnie.

EU-OSHA przekonuje że gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące. Jako przykład podaje:

 • poprawię wydajność pracowników,
 • ograniczenie poziomu absencji,
 • zmniejszenie poziomu wypłacanych odszkodowań,
 • zapewnienie zgodność z wymogami kontrahentów z sektora publicznego i prywatnego.

Zatem podjęcie odpowiednich działań może przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści. Podjęty projekt pozwoli na wypracowanie kalkulacji ekonomicznej, która w wiarygodny sposób pozwoli wskazać te korzyści wraz kosztami związanych z bhp.

Słowa kluczowe:
BHPszkolenia bhp