Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Funkcja społecznego inspektora pracy jest przypisana do konkretnego pracodawcy

Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy stwierdziła w Stanowisku z 27 września 2012 r., że w myśl przepisów, w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę mandat społecznego inspektora pracy wygasa. Taki pracownik może pełnić funkcję społecznego inspektora pracy u nowego pracodawcy, ale tylko pod warunkiem, że zostanie ponownie wybrany przez pracowników tego pracodawcy.

Wybór społecznych inspektorów pracy, w myśl art. 6 ust. 6 ustawy o społecznej inspekcji pracy, przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie wewnętrznych regulaminów. Stanowisko inspektora pełnić może pracownik danego zakładu pracy, będący członkiem związku zawodowego i niezajmujący stanowiska kierowniczego.

Art. 231 § 1 Kodeksu pracy zawiera zapis, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dla przejmowanego pracownika skutkiem powyższych przekształceń jest zmiana podmiotowa po stronie pracodawcy. Staje się nim podmiot, na którego przechodzi zakład pracy lub jego część.

W wyroku z marca 2010 r. Sąd Najwyższy uznał, że mandat społecznego inspektora pracy wygasa z chwilą ustania bytu prawnego pracodawcy (jego zniesienia w wyniku regulacji ustawowych), u którego doszło do wyboru pracownika na społecznego inspektora pracy. W uzasadnieniu czytamy, że „Ustawa o społecznej inspekcji pracy – uchwalona w 1983 r. i w dużym stopniu anachroniczna
w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych – nie daje podstaw do przyjęcia, że mandat pochodzącego z wyboru społecznego grupowego inspektora pracy sięga poza byt prawny pracodawcy, u którego doszło do wyboru.”

Ponadto należy przyjąć, że do wygaśnięcia mandatu dochodzi również wtedy, gdy społeczny inspektor pracy przestaje być pracownikiem zakładu pracy, w którym został wybrany, mimo że nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem czy wygaśnięciem stosunku pracy.

 

  

Autor: 

Marcin Śpiewakowski