Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Górnicy skarżą się na nieprawidłowości w kopalniach

Górnicy skarżą się na nieprawidłowości w kopalniach

W ubiegłym roku aż 94 zgłoszenia górników o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów odebrał telefon interwencyjny oraz skrzynka mailowa WUG. 23 (25 %) zgłoszenia okazały się zasadne. Takie zgłoszenie uruchamia szybką ścieżką przeprowadzania kontroli w niepokojących sytuacjach. Jak podkreśla sam WUG jest to najlepsza forma prewencji wypadkowej. Oznacz to jeszcze jedno, świadomość górników o wymaganiach w zakresie warunków pracy jest coraz wyższa.

W 2016 roku zasadność sygnałów o nieprawidłowościach przekazanych do WUG w 80 przypadkach badały urzędy górnicze, 5 przekazano kierownikom ruchu zakładów górniczych, 7 Państwowej Inspekcji Pracy, 2 prokuraturze.

Najwięcej ubiegłorocznych zgłoszeń dotyczyło:

 • zagrożenia klimatycznego oraz konieczności skrócenia czasu pracy (27 zgłoszeń),
 • niewłaściwe prowadzonych robót górniczych (10),
 • stosowania mobbingu przełożonych wobec pracowników (9),
 • niewłaściwej eksploatacji lub niesprawności  maszyn i urządzeń (9),
 • złej organizacji pracy (7),
 • niezgłaszania lub ukrywania wypadków (6),
 • zagrożenia metanowego (5),
 • zagrożenia pożarowego (6),
 • zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia (3),
 • nielegalnej eksploatacji kopalin (wydobywania kruszyw na powierzchni (3),
 • wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub spożywania go w zakładzie (4),
 • jakość szkoleń (3),
 • nieprawidłowo prowadzonych robót strzałowych (1),
 • usiłowania rozprowadzania narkotyków w zakładzie (1).

W 5 przypadkach, po przeprowadzonych kontrolach wydano decyzje wstrzymujące część ruchu zakładu lub nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Decyzje te dotyczyły m.in.:

 • ponadnormatywnej pracy górników w podwyższonej temperaturze lub zapyleniu;
 • niesprawnego sprzętu;
 • braku należytego dozoru nad robotami;
 • zapalenia metanu.

Chociaż nie wszystkie z 94 zgłoszenia górników dotyczące nieprawidłowości na kopalniach, odebrane przez WUG były zasadne – za takie uznano co 4 zgłoszenie – nie oznacza to że reszta z nich była bezpodstawna. Jak zauważają sami przedstawiciele WUG nie można wykluczyć, że przynajmniej niektóre ze wskazywanych nieprawidłowości zostały usunięte nim inspektorzy dotarli we wskazane im przez informatora miejsce czy zjechali pod ziemię. Pozytywnym wydźwiękiem interwencji jest również postawa samych pracowników kopalni, reagują oni na zauważane nieprawidłowości, nie ulegają presji współpracowników w tolerowaniu złych praktyk. Jednocześnie mają świadomość, że mają do kogo się odwołać a zgłoszone przez nich kwestie będą sprawdzane nie zostaną pozostawione bez reakcji.

Nr telefonu interwencyjnego WUG:

32/736-19-47.

Adresy do korespondencyjnego zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych: [email protected] lub

WUG, ul. Poniatowskiego 31, 40-053 Katowice.

Słowa kluczowe:
bhp w górnictwie