Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Jak chronić pracowników przed silnym nasłonecznieniem?

Jak chronić pracowników przed silnym nasłonecznieniem?

Praca w sezonie letnim stawia przed pracodawcą kilka dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest przeglądu poszczególnych elementów mających wpływ na komfort pracy pracowników związany z aurą pogodową. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku właściwej ochrony przed nasłonecznieniem miejsca pracy. Sprawdź zatem, jak zapewnić pracownikom ochronę przed silnym nasłonecznieniem.

Silne nasłonecznienie latem powoduje wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń w budynkach. Redukcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w takim wypadku możliwa jest np. przez zamontowanie:

  1. lekkich, stałych żaluzji przeciwsłonecznych, montowanych na konstrukcji zewnętrznej budynku – chronią one przed niepożądanym wzrostem temperatury wewnątrz budynku;
  2. systemu zewnętrznych lameli zacieniających o nachyleniu stałym lub zmiennym;
  3. żaluzji lub rolet w oknach pomieszczeń znajdujących się od nasłonecznionej strony.

Jeszcze innym środkiem jest naklejanie bezpośrednio na szybę folii redukującej promieniowanie UV. Przy stosowaniu takich folii warto upewnić się, czy nie zmienia się barwa światła dziennego. Zmiana barwy światła dziennego może niekorzystnie wpływać na samopoczucie pracowników i stanowić czynnik uciążliwy środowiska pracy.

Praca na otwartym powietrzu

Zgodnie z przepisami pracodawcy powinni tak sytuować i organizować stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń (praca może być wykonywana w pomieszczeniach lub poza nimi), aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym:

  • opadami,
  • niską lub wysoką temperaturą,
  • silnym wiatrem.

W przypadku wykonywania przez pracowników pracy na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach o silnym nasłonecznieniu (rolnicy, pracownicy branży budowlanej), należy koniecznie zabezpieczyć takich pracowników przed negatywnym wpływem promieniowania UV.

W sytuacji gdy pracownicy wykonują pracę w miejscach z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, powinni być wyposażeni i nosić nakrycie głowy.

Jeżeli pracownik na stanowisku pracy, na którym narażony jest na działanie promieni słonecznych, ma korzystać z odzieży roboczej, musi być ona w miarę możliwości przewiewna i lekka.

Ważne

Gdy na stanowisku pracy (na zewnątrz pomieszczeń, przy wysokich temperaturach powietrza) zachodzi konieczności stosowania specjalistycznej odzieży ochronnej, zabezpieczającej pracownika przed czynnikami szkodliwymi (np. biologicznymi), trzeba, jak dowodzą badania prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, skracać czas pracy w takiej odzieży.

Natomiast w miejscach i na stanowiskach pracy nasłonecznionych można również ustawiać namioty ewentualnie montować markizy lub daszki chroniące pracownika przed promieniami słonecznymi.

Dobre praktyki wskazują także, aby zapewniać możliwość obmycia całego ciała po wykonaniu prac fizycznych wszystkim grupom pracowników, nie tylko tym wskazanym przez przepisy. Należy zauważyć, iż pracodawcy coraz częściej zapewniają tę możliwość swoim pracownikom.

Autor: 

Waldemar Krupa
główny specjalista ds. bhp
i specjalista ochrony przeciwpożarowej

Autor: Waldemar Krupa

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu – oficer WP. Przedstawicielem firmy SEKA S.A. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Organizacji i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy” w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Kwalifikowany Audytor systemów zarządzania bhp. Specjalisty ochrony przeciwpożarowej