Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Kolejni nowi partnerzy przystępują do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Kolejni nowi partnerzy przystępują do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

1 marca br. do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dołączyły kolejne firmy Rembor General Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Głównymi priorytetami Porozumienia są poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach oraz wyeliminowanie wypadków, w szczególności ze skutkiem śmiertelnym. Coraz więcej firm budowlanych gotowych jest dążyć do tych priorytetów i stawia je sobie z główne cele biznesowe.

- Zaczęło się od siedmiu firm w 2010 roku. Obecnie Porozumienie zrzesza 12 generalnych wykonawców: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR Polska Infrastructure, Skanska,  Strabag, Unibep oraz Warbud.

Dziś grono zaangażowanych w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podmiotów poszerza się. Coraz więcej średnich i małych firm budowlanych gotowych jest wprowadzić u siebie standardy i rozwiązania wypracowane przez Porozumienie, dzielić się dobrymi praktykami oraz budować świadomość i kulturę BHP – mówi Jerzy Werle, Prezes Warbud SA, spółki pełniącej prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

- Budowanie świadomości wagi ludzkiego życia u pracowników i podwykonawców jest obecne w strategii firmy Rembor General od lat. Cieszymy się, że nasze starania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na prowadzonych budowach zostały ukoronowane zaproszeniem do członkostwa w tak profesjonalnej organizacji jak Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – mówi Piotr Panfil, Dyrektor Zarządzający Rembor General Sp.z o.o. Sp.k.

Wspólne standardy BHP gwarantują realizację wskazanych przez Porozumienie priorytetów i celów poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach

Od czasu utworzenia, Porozumienie wypracowało jednolite standardy BHP obowiązujące wszystkich jego członków. Wśród nich są:

  • wysokiej jakości szkolenia okresowe oraz informacyjne przed rozpoczęciem prac, „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”,
  • Zarządzanie ryzykiem – Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót oraz Standardy dla Prac Szczególnie Niebezpiecznych,
  • „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”,
  • obowiązek używania okularów ochronnych na każdej budowie.

Przykładem skutecznego budowania kultury BHP jest „Tydzień Bezpieczeństwa” – wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy, w której bierze udział ponad 30 tys. pracowników polskich budów. W tym roku odbędzie się 4. edycja tego wydarzenia.

Porozumienie ma wsparci ze strony organów państwowych i organizacji społecznych

Działalność Porozumienia wspierają: Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność" oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Również Twoja firma budowlana może stać się członkiem Porozumienia

Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Od 2016 r. jego działaniom przewodniczy spółka Warbud, sprawując dwuletnią prezydencję, po kadencjach firm Skanska i Budimex.

Źródło:  
www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl