Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Tydzień bezpieczeństwa na polskich budowach wystartował!

Tydzień bezpieczeństwa na polskich budowach wystartował!

Mostostal Warszawa, jako jeden z członków-założycieli stowarzyszenia „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję społeczną „Tydzień Bezpieczeństwa na polskich budowach”. Tegoroczny edycja odbędzie się w dniach 18 – 24 maja 2015 roku. Wszystko po to, aby podnosić bezpieczeństwo i eliminować wypadki śmiertelne na budowach w kraju.

Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 100 wypadków śmiertelnych, a to oznacza, że średnio co 4 dni ginie człowiek. Aby temu zapobiegać już od 2010 roku największe spółki budowlane w kraju działają wspólnie w ramach utworzonego stowarzyszenia „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.

Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają ponad 20 tys. pracowników i realizują kilka tysięcy kontraktów na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję. Celem Porozumienia jest całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Dla osiągnięcia tego celu członkowie Porozumienia opracowali wspólnie szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny bhp na place budów w całym kraju. Jedną z inicjatyw Porozumienia jest „Ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa” – jedyny, realizowany na tak dużą skalę projekt edukacyjny z zakresu zagadnień bhp w Polsce. W wydarzeniach organizowanych podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa”, w około 358 jednostkach i budowach bierze udział rocznie blisko 40 tysięcy pracowników.

Z cyklicznie przeprowadzanych badań jasno wynika – branża budowlana na tle innych działalności charakteryzuje się największą liczbą ciężkich i śmiertelnych wypadków w pracy. W Mostostalu Warszawa nie ma zgody na żaden wypadek na budowie – najcenniejszą wartością każdego człowieka jest jego życie i nie ma dla nas większych priorytetów, jak chronić i dbać o to, co najcenniejsze dla każdego z nas. Zabezpieczenie środowiska pracy jest dla nas wartością nadrzędną, wartością bezcenną z punktu widzenia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jako firma o 70-letniej tradycji na polskim rynku budowlanym – głośno mówimy – od jednolitych, jasnych i egzekwowanych zasad bhp nie ma odwołania – i jest to bezwzględna zasada stosowana w naszej firmie.” -powiedział Jacek Szymanek, Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji Mostostalu Warszawa.

„Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”

Druga edycja „Tygodnia Bezpieczeństwa” przebiegać będzie pod hasłem: „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”, które należy interpretować na trzy sposoby. Po pierwsze dziesięciu największych generalnych wykonawców w Polsce, w tym samym terminie, wspólnie rozpoczyna akcje edukacyjne na toczących się budowach w całym kraju. Hasło odnosi się także do relacji wykonawca – podwykonawca, kiedy dzięki wypracowaniu jednolitych zasad bezpieczeństwa zarówno pracownicy wewnętrzni jak i firmy zewnętrzne mają opracowane, identyczne standardy bhp. Trzeci aspekt nawiązuje do faktu iż bezpieczeństwo zależy od jednostek – tylko przestrzeganie zasad bhp przez każdego pracownika, bez wyjątku, może zapewnić bezpieczeństwo całemu zespołowi.

Przez tę akcję, prowadzoną w ramach naszej strategii odpowiedzialnego biznesu, chcemy pokazać otoczeniu, że bezpieczeństwo jest dla liderów tej branży wartością kluczową i nadrzędną. Już drugi rok z rzędu podczas „Tygodnia Bezpieczeństwa” na budowach Mostostalu Warszawa staramy się uświadamiać i edukować naszych pracowników i podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad bhp.” – dodaje Mariusz Piątkowski, Kierownik Działu BHP z Mostostal Warszawa.

Książka pomysłów

W tym roku, w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” zaplanowany został szereg działań, które realizowane będą na placach budów członków Porozumienia w całej Polsce. Szczegółowe działania opisane zostały w „Książce pomysłów” – zbiorze 19 propozycji do wykorzystania, stworzonych wspólnie przez członków Porozumienia. Jednym z ciekawszych pomysłów jest Lustro Odpowiedzialności – umieszczone na budowie zwraca uwagę na to, od kogo przede wszystkim zależy bezpieczeństwo w pracy. Spoglądający w nie pracownik widzi swoje odbicie i napis: „To jest osoba odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo”. Oprócz tego na budowach zorganizowane zostaną m.in. ćwiczenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tematyczne szkolenia bhp, a także zajęcia dla dzieci oraz uczniów szkół technicznych. Ponadto przeprowadzona będzie ewakuacja z placu budowy, odbędą się także warsztaty z obsługi elektronarzędzi oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Na wielką skalę!

O skali przedsięwzięcia mówią liczby - organizatorzy zapowiadają, że podczas II edycji „Tygodnia Bezpieczeństwa” frekwencja i zaangażowanie pracowników przewyższy ubiegłoroczną edycję, kiedy w aktywnościach na terenie budów sygnatariuszy Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wzięło udział ponad 40 tysięcy pracowników firm budowlanych i podwykonawców.

Autor: 

Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy
Mostostal Warszawa S.A