Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Lepsza edukacja studentów z zakresu bhp

Lepsza edukacja studentów z zakresu bhp


Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu i Politechnika Opolska zawarli porozumienie na mocy którego będą podejmować wspólne działania, aby podnieść wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp wśród studentów.


Współpraca obejmować będzie, m.in.:

  • wykorzystanie wyników działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP w celach dydaktycznych uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z badań ustalających przyczyny katastrof budowlanych i wypadków przy pracy,
  • wymianę informacji o zagrożeniach w procesach pracy występujących w zakładach pracy oraz podjętych działaniach mających na celu ich wyeliminowanie,
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, organizowanie sympozjów, szkoleń z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń i nowych mediów. Wspólną prezentację naukowej i inspektorskiej wiedzy podczas konferencji i targów budownictwa.

Studenci w najbliższym czasie mogą się spodziewać pierwszych szkoleń i otwartych wykładów poświęconych wspomnianej wyżej problematyce.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
bhp w szkolePIP