Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Mostostal Warszawa – „Innowacyjna bariera”, czyli bezpieczniej na budowach

Mostostal Warszawa – „Innowacyjna bariera”, czyli bezpieczniej na budowach

Co roku branża budowlana odnotowuje ponad 6000 wypadków przy pracy. Według statystyk najwięcej jest upadków z wysokości. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom Mostostal Warszawa opracował Projekt „Innowacyjnej Bariery”, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracowników budowlanych. Dziś Mostostal dzieli się z nami swoim rozwiązaniem. Poznaj sposób na zmniejszenie wypadków przy pracy na budowie.

Innowacyjne rozwiązanie techniczne chroniące pracowników budowlanych przed wypadnięciem z rusztowań, ma na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia „słabego punktu” rusztowań, który może być przyczyną upadków z wysokości. Nowatorskie i uniwersalne rozwiązanie, służące poprawie bezpieczeństwa pracy będzie mogło zostać wdrożone na każdej budowie, na której prowadzone są prace na wysokości. Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym Mostostal Warszawa szacuje, że innowacyjnie rozwiązanie umożliwi poprawę warunków pracy ok. 207 tysiąca osób w Polsce.

„Mostostal Warszawa podejmuje szereg kompleksowych działań, aby wyeliminować czynniki ryzyka. Jesteśmy m.in. jednym z sygnatariuszy-założycieli „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych firm budowlanych w Polsce, które pod wspólną banderą podejmują działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pracy. Dzięki naszym dotychczasowym działaniom wiele udało już się zmienić w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Jednak droga do całkowitej zmiany sytuacji na polskich budowach jest bardzo długa. Nadal, każdego roku w branży budowlanej odnotowuje się ponad 6000 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Według statystyk wśród wydarzeń skutkujących śmiercią dominują upadki z wysokości. W dążeniu do realizacji celu nadrzędnego naszej firmy, jakim jest „zero wypadków” na budowach, prowadzimy szereg badań i staramy się wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Efektem tych prac jest m.in. Projekt „Innowacyjnej Bariery” – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Innowacyjne rozwiązanie

Projekt, którego pełna nazwa to „Zabezpieczenie boczne pionu komunikacyjnego w rusztowaniach systemowych” to autorski pomysł Działu Badań i Rozwoju oraz Działu BHP Mostostalu Warszawa. Autorzy projektu zaproponowali dwa rozwiązania: barierę (w 2 wariantach) oraz siatkę ochronną.

W przypadku bariery istotą rozwiązania jest opracowanie mocowania elementu w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zabezpieczenie pracowników.

W wariancie 1 – rozwiązanie polega na ochronie pracownika na wysokości 1000 mm od poziomu każdego stopnia drabiny, w poszerzonej o 150 mm strefie ochronnej poprzez zamontowanie bariery skośnej w taki sposób, aby służyła jako ochrona przed wypadnięciem, a nie jako poręcz.

W wariancie 2 – bariera jest zamontowana pionowo. Alternatywnym rozwiązaniem jest siatka zabezpieczająca o odpowiednich parametrach (długość, wysokość, wielkość oczka, grubość sznurka siatki oraz kolor siatki).

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania

Na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym (GUS- w I kw. 2015 r. wynoszącej 414 tys. Pracowników) Mostostal Warszawa szacuje, że opracowane rozwiązanie potencjalnie mogłoby być zastosowane dla 50 procent pracowników wykonujących pracę lub przemieszczających się po rusztowaniach. Zakładając, że na każdej z budów może zabezpieczyć 50 procent pracowników, daje to łącznie możliwość poprawy warunków pracy ok. 207 tysiąca osób w Polsce. W chwili obecnej Mostostal Warszawa wprowadza rozwiązanie na place swoich budów, kolejnym etapem rozwoju projektu będzie promowanie wprowadzenia systemowych rozwiązań na place budów w Polsce i wśród sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Projekt zakończył niedawno testy i otrzymał pozytywną ekspertyzę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Został również nagrodzonyZłotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy” przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Nie jest to pojedyncza nagroda otrzymana przez Mostostal Warszawa w uznaniu za wysiłki podjęte w kierunku wykorzystania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa pracy. W 2014 r. firma otrzymała nagrodę od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za innowacyjny System Elektronagrzewu Betonu Nowej Generacji stworzony przez Dział Badań i Rozwoju we współpracy z Polskim Instytutem Automatyki i Pomiarów. Jest to jedyny na rynku tak zaawansowany technologicznie system, który znajduje zastosowanie przy pracach w niskich temperaturach, z urządzeniami pod napięciem, w warunkach ograniczonej widoczności oraz na wysokościach.

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Ponad siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.