Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nowa europejska kampania bhp: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową

Nowa europejska kampania bhp: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową

W październiku 2020 r. rusza nowa dwuletnia kampania „Dźwigaj z głową”. Kampanie bhp „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w całej Europie. Poznaj cele nowej europejskiej kampanii bhp dotyczącej zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Sprawdź jak możesz wziąć w niej udział?

Celem europejskiej kampanii bhp „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022 jest szerzenie wiedzy o tym, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą dotyczą wszystkich sektorów i miejsc pracy oraz że można im zapobiegać i zarządzać nimi.

Najczęstszymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą są bóle pleców oraz bóle kończyn górnych. Do pojawienia się objawów takich schorzeń przyczyniają się czynniki fizyczne, organizacyjne, psychospołeczne, ale też indywidualne.

Jakie są cele nowej europejskiej kampanii bhp?

Chodzi m.in. o to, żeby:

 • podnieść świadomość na temat znaczenia zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą przez przedstawienie faktów i danych liczbowych dotyczących narażenia na te zaburzenia i ich skutki;
 • promować oceny ryzyka zawodowego i proaktywnego zarządzania problemem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą przez zapewnienie dostępu do zasobów nt. zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak publikacje, narzędzia, wskazówki i materiały audiowizualne;
 • wskazywać, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego stanowią problem dla wszystkich pracowników w wielu miejscach pracy oraz we wszystkich sektorach i że można im z powodzeniem zapobiegać, m.in. poprzez dostarczanie przykładów dobrych praktyk.
 • poszerzać wiedzę na temat nowych i pojawiających się zagrożeń i innych zmian związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Nowa europejska kampania bhp ma za zadanie wskazać, w jaki sposób można kontrolować ryzyko występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w sytuacji, gdy nie da się go całkowicie wyeliminować. Celem kampanii jest również wyjaśnienie, w jaki sposób dzięki wczesnej interwencji można zapobiec przekształceniu się zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w problemy o charakterze przewlekłym.

Jak wziąć udział w europejskiej kampanii bhp?

Do kampanii może włączyć się każdy przez:

 • organizowanie wydarzeń i przedsięwzięć takich, jak: warsztaty, seminaria, szkolenia i konkursy;
 • rozpowszechnianie i upublicznianie materiałów kampanii;
 • promowanie praktycznych narzędzi i zasobów wspierających zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i korzystanie z nich;
 • dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą;
 • udział w Konkursie Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”;
 • zaangażowanie się w Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OSHA (www.healthy-workplaces.eu/pl). Na płycie CD dołączonej do numeru zamieszczamy też przydatne materiały informacyjne dotyczące kampanii (OSHA).

Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OSHA (www.healthy-workplaces.eu/pl)

opr. red.