Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Odzież ostrzegawcza i ochronniki słuchu pod kontrolą Inspekcji Handlowej

Odzież ostrzegawcza i ochronniki słuchu pod kontrolą Inspekcji Handlowej

Jak informuje Inspekcja Handlowa na 53 zbadane produkty odblaskowe ponad 30% z nich nie spełnia wymagań. Co druga kamizelka ostrzegawcza nie zapewnia właściwej widoczności użytkownika bowiem ma zaniżony współczynnik luminancji świetlnej. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika. Problem jest również z ochronnikami słychu. Zobacz jakie zastrzeżenia miała Inspekcja i poznaj jej rady w zakresie kupowania takich środków ochronnych.

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę odzież ostrzegawczą, akcesoria odblaskowe i ochronniki słuchu – zarówno nauszniki, jak i wkładki przeciwhałasowe. Niestety skala stwierdzonych niezgodności jest nadal wysoka.

Inspektorzy przyjrzeli się 53 produktom:

 • 25 modelom odzieży ostrzegawczej,
 • 21 modelom ochronników słuchu i
 • 7 modelom akcesoriów odblaskowych.

Głównym celem tych kontroli było sprawdzenie i ocena, czy powyższa odzież ostrzegawcza, akcesoria odblaskowe i ochronniki słuchu spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Ważne

Poddana kontroli odzież ostrzegawcza, akcesoria odblaskowe i ochronniki słuchu w głównej mierze byłby produkcji Chińskiej, Polskiej, ale również Szwajcarskiej, Szwedzkiej, Brazylijskiej i Czeskiej. Jednak w stosunku do sporej części kontrolowanych produktów nie udało ustalić się kraju pochodzenia. 

W wyniku kontroli inspektorzy zakwestionowali 16 z nich (30,2 proc.):

 • 7 modeli kamizelek ostrzegawczych,
 • 5 modeli ochronników słuchu i
 • 4 modele akcesoriów odblaskowych.

Wśród powodów zakwestionowania znalazły się, m.in.:

 • negatywny wynik badań laboratoryjnych,
 • błędy w instrukcjach użytkowania oraz
 • brak deklaracji zgodności potwierdzającej przeprowadzenie przez producenta procedury oceny zgodności.

Co druga kamizelka ostrzegawcza zbadana w laboratorium miała zaniżony współczynnik luminancji świetlnej. Oznacza to brak odpowiedniej widoczności użytkownika, co stwarza zagrożenie dla jego zdrowia i życia, gdy porusza się poboczem. W przypadku odblasków nie stwierdzono takich nieprawidłowości, były natomiast zastrzeżenia do instrukcji użytkowania.

Uwaga!

Wyniki kontroli wskazują, że jedna trzecia znajdujących się w obrocie kamizelek ostrzegawczych, akcesoriów odblaskowych i ochronników słuchu nie spełnia obowiązujących wymagań, m.in. z uwagi na nieprawidłowo sporządzoną instrukcję użytkowania i deklarację zgodności WE.

Ponadto z powodów niezgodności formalnych inspektorzy zakwestionowali też 5 ochronników słuchu.

Jak się zatem okazuje dystrybutorzy i importerzy środków ochrony indywidualnej, pomimo regularnych kontroli w zakresie powyższych wyrobów, nadal nie przywiązują należytej uwagi do sprawdzania czy do wyrobów dołączono prawidłowo sporządzone instrukcje użytkowania. Natomiast braki tak ważnych informacji uniemożliwia użytkownikowi odpowiedni dobór wyrobu, czy też jego prawidłowe użytkowanie. Trzeba podkręcił, że kupując taką odzież ostrzegawczą konsument nie         ma możliwości samodzielnej oceny, czy zakupiony przez niego wyrób spełnia określone prawem wymagania – każdy z nas zakłada, że tak.

UOKiK radzi: Kupuj i używaj odblasków z głową

 • Uważaj na gadżety. Firmy często rozdają akcesoria, które przypominają odblaski. Nie wiadomo jednak, czy mają odpowiednie właściwości, bo nie zostały poddane procedurze oceny zgodności. Potwierdzeniem, że element odblaskowy spełnia wymagania jest znak CE, umieszczany bezpośrednio na odblasku lub na dołączonej etykiecie.
 • Ważne informacje. Zwróć uwagę, czy na opakowaniu lub etykiecie jest nazwa producenta i typ odblasku (1 – swobodnie wiszący, 2 – do zdejmowania, 3 – przytwierdzany na stałe).
 • Instrukcja użytkowania. Musi być napisana po polsku. Dowiesz się z niej m.in. jak i gdzie zamocować odblask, jak go prawidłowo używać, w jakich warunkach go nie stosować i jak go przechowywać, aby nie stracił właściwości.
 • Bądź widoczny. Noś odblask tak, aby oświetlały go reflektory samochodu. Im niżej, tym lepiej. Dzięki temu kierowca wcześniej cię zauważy. Nie zasłaniaj odblasku szalikiem lub torbą.
 • Prawa ręka lub noga. Mocuj elementy odblaskowe od strony ruchu pojazdów. Jeśli zgodnie z przepisami idziesz lewą stroną drogi, noś odblask na prawej ręce lub nodze.
 • Sprawdzaj stan odblasków. Jeśli naszyta na ubranie lub plecak taśma odblaskowa się wytarła, np. w praniu, wymień ją. Jeśli do odblasku z tworzywa sztucznego dostała się woda, kup nowy, bo stary pod wpływem wilgoci utracił właściwości.