Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy

Niedawno informowaliśmy, że 28 kwietnia został ustanowiony jako Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W związku z jego obchodami Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze zaprasza na konferencję, która odbędzie się 25 kwietnia.

Podczas tej bezpłatnej konferencji przewidziane są następujące wystąpienia:

 1. Stan wypadkowości w woj. lubuskim – Andrzej Machnowski, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy.

 2. Epidemiologia chorób zawodowych w woj. lubuskim – lek. med. Dorota Konaszczuk, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – Piotr Leśniak, z-ca dyrektora Oddz. ZUS w Zielonej Górze.

 4. Zasady sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi – lek. med. Bożenna Telec, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

 5. Rola służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, członek Rady Ochrony Pracy.

 6. Problemy z nadmiarem informacji – prof. dr hab. inż. Edward Kowal, Uniwersytet Zielonogórski.

 7. Zagrożenie hałasem – problem nadal aktualny – lek. specj. Roman Pilecki, kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze.

 8. Strategia Unii Europejskiej a działania NSZZ „Solidarność” w zakresie ograniczania skutków narażenia pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy – Maciej Jankowski, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze.

 9. Praktyczne aspekty aktualnych możliwości ochrony pracowników przed negatywnymi skutkami narażenia na czynniki szkodliwe w wybranych gałęziach i zakresie – Jan Kotowski, ekspert CIOP, członek OSPSBHP.

 10. Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy dla pracodawcy – Zbigniew Marcinkiewicz, prezes Zarządu Lubuskich Pracodawców.

Konferencja odbędzie się w Zielonej Góra w Auli Wydziału Mechanicznego UZ, ul. Prof. Szafrana 4.