Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Pierogarnia Piaski: ponadstandardowe warunki i zabezpieczenia to najwyższe bezpieczeństwo

Pierogarnia Piaski: ponadstandardowe warunki i zabezpieczenia to najwyższe bezpieczeństwo

Dla szefostwa Pierogarni Piaski każdy pracownik jest ważny. Ważne jest jego bezpieczeństwo, komfort pracy oraz rozwój. Dlatego też zapewnianie standardowych rozwiązań w zakresie bhp nie satysfakcjonuje kierownictwa. Zapewnienie pracownikom ponadstandardowych rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa i organizacji pracy pozwala zapewnić płynność pracy w firmie, a to przekłada się na sukces firmy.

W Pierogarni Piaski zapewniamy ponadstandardowe warunki i zabezpieczenia dla naszych pracowników, bo wszystkie standardowe rozwiązania, np. odzież ochronna czy dostęp do pryszniców, to podstawa działania każdej firmy.

Uproszczenie procesów pracy pozwala na poprawę warunków pracy

Z myślą o możliwie najwyższym bezpieczeństwie pracy wykonaliśmy ponadstandardowe zabezpieczenie pieca konwekcyjno-parowego – jest to instalacja, która chroni pracowników przed ewentualnym poparzeniem. Praca przy produkcji wyrobów mącznych nie jest lekka, oznacza konieczność długotrwałego stania przy taśmie i często wymaga przenoszenia ciężkich półproduktów. Staramy się maksymalnie uprościć zadania i uczynić je – o ile to tylko możliwe – przyjaznymi i najmniej kłopotliwymi dla pracowników.

Gdy, przykładowo, pojawia się problem z obieraczką – kupiliśmy taką, która szybciej i lepiej obierała, co pozwoliło na mniejsze obciążenie dla pracowników. Chcieliśmy ułatwić gotowanie – kupiliśmy kocioł warzelny, który zastąpił ciężkie garnki. Udało nam się zoptymalizować pracę przez zastosowanie odpowiedniej logiki organizacyjnej i optymalne ustawienie sprzętu niezbędnego do produkcji. Pracownicy nie muszą chodzić „tam i z powrotem”, by wykonać jedno zadanie – niezbędne urządzenia są w zasięgu ręki.

Właściwa organizacja pracy zapewnia bezpieczeństwo i efektywność pracy

Z punktu widzenia zagadnień bhp organizacja pracy jest ważna, ale dla nas jest podstawą działania – oznacza bowiem lepszą efektywność pracy poszczególnych osób, co przekłada się na niższe koszty jednostkowe wyrobu.

Ważne

Zagadnienia bhp, rozważane przez pryzmat symbiozy działalności realizowanej przez pracowników produkcji i administracji, stanowią ważny element obniżania kosztów funkcjonowania, ale także gwarantują lepszą organizację pracy.

Nie bez znaczenia dla efektywności działalności firmy jest także uproszczenie pracy administracji. Dużym udogodnieniem dla pracowników biurowych jest system informatyczny, który nie tylko porządkuje pracę, ale czyni ją przyjemniejszą i staje się dla nas – jako zarządzających – kolejnym narzędziem zmniejszania kosztów.

Podnoszenie standardów pracowniczych

Działania, które podejmujemy z myślą o podnoszeniu standardów pracowniczych, służą nie tylko osiąganiu zysków, ale przede wszystkim ludziom – tym, z którymi pracujemy, i tym, do których adresujemy naszą działalność, czyli konsumentom. W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odebraliśmy pierwszą nagrodę w kategorii „Odpowiedzialna Firma 2015”, przyznaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zostaliśmy docenieni za stworzenie miejsca pracy przyjaznego pracownikom, ale także za dbałość o dobre relacje z otoczeniem, nie tylko biznesowym.

Chcemy tworzyć m.in. przez nasze przedsięwzięcia edukacyjne, skierowane np. do rolników i potencjalnych klientów naturalne rynki dostawców i odbiorców, na których wspólnym mianownikiem będzie ekologia. Ale istotny jest dla nas także aspekt pomocy potrzebującym – współpracujemy np. z Kuchnią Brata Alberta, przekazując część wyrobów.

Rozwiązywanie konfliktów

Nasz zespół pracowników nie jest duży, liczy niespełna 20 osób, ale każda z osób ma inne oczekiwania, determinujące komfort pracy, ale także – często odmienną – potrzebę integracji. Dodatkowo niejako naturalnym konfliktem są napięte kontakty między produkcją i sprzedażą czy logistyką a biurem. To naturalne miejsca zapalne, bo istnieje między nimi współzależność. Gdy w jednym dziale powstaje opóźnienie, drugi musi także wydłużyć godziny pracy, a to nie jest komfortowa sytuacja dla obu działów.

Moim podstawowym obowiązkiem wobec pracowników – w sytuacji konfliktowej – jest uspokojenie emocji i dbałość o odpowiednią komunikację i współpracę między tymi działami. W przypadku niewielkiego zespołu pracowników nie da się wprowadzić rozwiązań systemowych, dlatego, jako przełożony, muszę być też rozjemcą i mediatorem.

Przed spotkaniem skonfliktowanych stron zawsze staram się rozeznać sytuację, poznając argumenty obu osób czy dwóch grup pracowników. Spotkanie zazwyczaj kończy się załagodzeniem problemu, ale konflikty – niestety – będą powstawać, bo tworzą się one w każdym, nawet najlepszym, zespole.

Rozmowa z pracownikiem i słuchanie to klucz do sukcesu firmy

Aby przeciwdziałać i łagodzić sytuacje problemowe, organizujemy cykliczne spotkania, ale przede wszystkim staramy się jak najczęściej rozmawiać. Poza tym, raz na pół roku, przeprowadzamy rozmowy oceniające, według określonego schematu, przede wszystkim z pracownikami produkcyjnymi, którzy są dla nas ważnym źródłem informacji głównie o mocnych i słabych stronach procesu produkcji.

Ważne

Dajemy naszym pracownikom sygnał, że każdy z nich jest ważnym elementem całego zespołu i nawet tzw. stanowisko liniowe, przy taśmie produkcyjnej, jest kluczem do sukcesu firmy.

Na każdym etapie produkcji dbamy, by wyrób był dobrze wykonany, dlatego chcemy słuchać osób, które stoją na pierwszej linii produkcji. Słuchając pracowników, można przeprowadzić dużo zmian, także innowacyjnych, które przez poprawę komfortu pracowników będą bezpośrednio wpływać na jakość produktów i efektywność produkcji. Poza tym – pracownik, który wie, że jego zdanie jest istotne dla kierownictwa – odczuwa zwiększoną motywację do pracy i integrację z firmą. A na tym nam zależy najbardziej, bo zmotywowany pracownik to prawdziwy skarb dla przedsiębiorcy.

Autor: 

Maciej Łoś

współwłaściciel marki „Pierogarnia Piaski” z Piask