Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Poprawa stanu bhp to korzyści finansowe a nie wydatki dla firmy

Poprawa stanu bhp to korzyści finansowe a nie wydatki dla firmy

Zarząd Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” zdaje sobie sprawę z tego, że dobre warunki pracy oraz poprawa stanu bhp niosą za sobą korzyści finansowe. Dzisiaj bhp to nie tylko zdrowie pracownika, ale również ekonomia. Nie opłaca się zaniedbywać pracowników. Dowiedź się zatem, jak „Spomlek” dba o stan bhp, warunki i środowisko pracy zapewniając jednocześnie produkty najwyższej jakości.

Poprawa stanu bhp to korzyści finansowe dla firmy

Jaką uwagę zarząd „Spomlek” – firmy z długoletnimi tradycjami – przykłada do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy?

Bezpieczeństwo i higiena pracy mają istotne znaczenie dla Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Dzisiaj bhp to nie tylko zdrowie pracownika, ale również ekonomia. Zależy nam na poprawie warunków pracy, bo ten fakt niesie za sobą korzyści finansowe, np. niższe składki ZUS czy niewielki odsetek absencji w pracy pracowników. Służba bhp w SM „Spomlek” to nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. W celu poprawy warunków pracy korzystamy ze specjalistycznych firm zewnętrznych. W zakładzie stosujemy systemy jakości produkcji. Mamy m.in. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz własną Politykę Środowiskową, która jest stworzona np. w celu podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników oraz eliminacji błędów w procesach produkcji.

Istotny jest dla nas także certyfikat BRC Global Standard for Food Safety, wystawiony przez firmę Lloyd’s Regisrer. Wszystkie dokumenty potwierdzające wysoką jakość naszych produktów oraz spełnienie najwyższych standardów w zakresie produkcji w konkretny sposób gwarantują również odpowiednie standardy bhp.

„Spomlek” dba nie tylko o pracowników, ale także konsumentów, również tych najbardziej wymagających, czego rezultatem jest certyfikat Kosher czy specjalny certyfikat muzułmański związany z produkcją żywności Halal.

Dbałość o kadrę wszystkich szczebli to gwarancja jakość produktu

Dlaczego warto inwestować w najwyższe standardy jakości produkcji, oczywiście nie zapominając przy tym o pracownikach, którzy są największym potencjałem firmy?

Jednym z fundamentów działalności „Spomleku” jest dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości. Żeby taki cel zrealizować, konieczne są sukcesywne inwestycje w produkcję, zarówno w sprzęt, jak i w kadrę wszystkich szczebli. Nie da się tego rozdzielić, a zwłaszcza nie opłaca się zaniedbywać pracowników. Naszym zdaniem, bez działania zgodnie z najwyższymi standardami, nie da się utrzymać odpowiedniego poziomu jakości produktów. Trzeba pamiętać, że posiadanie certyfikatu Kosher jest potwierdzeniem, że spełniamy określone wymogi, a nie – rodzajem nagrody. To satysfakcja klientów i konsumentów, dla których jest on istotny i dla nas jest najważniejszym wyróżnieniem.

Dziecko w przedszkolu przyzakładowym to efektywny pracownik w firmie

W trosce o spokojną pracę pracowników, będących rodzicami małych dzieci, „Spomlek” pozyskał finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie i prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bambino”, w ramach realizacji projektu pt. „Bezpieczne dziecko w przedszkolu zakładowym – efektywny pracownik w firmie”.

Jak wielu rodziców – pracowników „Spomleku” korzysta z tej formy opieki?

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bambino” prowadzi działalność od 1 września 2010 r. Podsumowując pięć lat, z przedszkola skorzystały dzieci ponad 50 osób – pracowników „Spomleku”. W praktyce z przyzakładowego punktu przedszkolnego skorzystało więcej rodzin związanych z naszą firmą, bo z usług placówki korzystały i korzystają dzieci z rodzin pracowników np. przedszkolaki, których dziadkowie pracują w „Spomleku”. Punkt przedszkolny ma swoją siedzibę blisko zakładu, godziny otwarcia zaś dostosowane są do godzin pracy naszych pracowników.

Programy stypendialne i edukacyjne to poprawa wizerunku

Jakie działania podejmuje „Spomlek” w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (chodzi mi o np. wspieranie działalności edukacyjnej, prozdrowotnej, aktywności sportowej, dobrej współpracy z samorządem poprzez wspieranie różnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych)?

„Spomlek” podejmuje wiele aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Do najważniejszych należy program stypendialny zapewniający najzdolniejszym dzieciom pracowników i dostawców finansowanie nauki w kierunkach związanych z hodowlą lub produkcją żywności.

Realizujemy także program „Zdrowa Krowa”, który ma na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji rolników w zakresie chowu bydła mlecznego, ale również poprawę dobrostanu zwierząt. Ponadto pomagamy w wielu inicjatywach realizowanych przez różne podmioty, w tym przede wszystkim takich, w które osobiście angażują się nasi pracownicy – są to głównie akcje edukacyjne i promocyjne. Wspieramy ich też w realizacji ich prywatnych pasji, np. turystycznych czy sportowych.

Wspieranie rozwoju pracownika to dobre warunki pracy

Czy w „Spomlek” realizowana jest polityka antymobbingowa w celu zapewnienia pracownikom jak najlepszych i komfortowych warunków pracy?

W Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” została ustalona Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA). Definiuje zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w naszej firmie. Ale nie tylko – polityka antymobbingowa zapewnia pracownikom komfortowe warunki do pracy i dobrą atmosferę.

Finansujemy szkolenia dla pracowników oraz umożliwiamy im udział w konferencjach. W naszych oddziałach można skorzystać z finansowanej przez firmę nauki języka angielskiego. Wspierając pracowników w ich działaniach na rzecz inwestowania we własny rozwój, jednocześnie zabezpieczamy im bardzo dobre warunki pracy - sprawiając, że w pracy czują się komfortowo i najlepiej, jak to możliwe, wypełniają swoje obowiązki.

Aneta Mostowiec, rzecznik prasowy Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Rozmawiała:
Magdalena Pokrzycka-Walczak