Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Praca w hipermarkecie generuje stres

Praca w hipermarketach charakteryzuje się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem oraz sprzedażą towarów w warunkach uciążliwych, a często także szkodliwych, wynikających również ze stresu.

Rodzaje i przyczyny stresu mogą być różne. Przykładowo, stres psychologiczny występuje wskutek lęku przed wymaganiami przełożonych, które pracownik ocenia jako przerastające jego możliwości. Czynnikiem wywołującym ten rodzaj stresu może być znaczny pośpiech w sytuacji zwiększonego napływu klientów i pojawiające się wtedy problemy w relacjach z nimi oraz przełożonymi. Odpowiedzialność materialna za towary oraz artykuły handlowe również przyczynia się do powstawania stresu psychologicznego.

Źródłem stresu może być również środowisko pracy, czyli tłok, ograniczone poczucie prywatności, niewystarczająca przestrzeń niezbędna do pracy, hałas, niewłaściwe oświetlenie i temperatura, bałagan, zanieczyszczenie czy zła organizacja pracy.

Zmęczenie i wyczerpanie to kolejne czynniki generujące stres. Konieczność długotrwałej pracy w pozycji stojącej lub siedzącej bez możliwości robienia przerw – kasjerzy doprowadza do gromadzenia się stresu u danego pracownika.

Warto pamiętać, że przedłużające się stany stresu mogą prowadzić u pracowników do reakcji nerwicowych, takich jak stany lękowe czy depresyjne.

Stres ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy, a także generuje koszty dla pracodawców. Jego przejawem może być zwiększona absencja pracowników w pracy i fluktuacja kadr, a także zmniejszona wydajność i jakość pracy. U zestresowanych pracowników wzrasta ryzyko wystąpienia wypadku, gdyż nadmierny poziom pobudzenia, lęku, jak również zmęczenia fizycznego pracownika zwiększa prawdopodobieństwo błędu.

Autor: 

Zygmunt Wieczorek

Autor: Zygmunt Wieczorek

Specjalista ds. analiz i prewencji zagrożeń zawodowych
Słowa kluczowe:
stres w pracy