Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Profesjonalne i bezpieczne manipulowanie beczkami w strefie zagrożenia wybuchem

Profesjonalne i bezpieczne manipulowanie beczkami w strefie zagrożenia wybuchem

Fachowe postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w zakładzie pracy jest na równi z przepisowym ich składowaniem ważnym czynnikiem bezpieczeństwa ludzi i materiałów. Mając to na uwadze firma DENIOS wprowadza na rynek nowy dźwignik do beczek. Jego atutem nie jest tylko zgodne z aktualnymi wymogami wyposażenie bezpieczeństwa. Dźwignik do beczek Secu Ex został specjalnie zaprojektowany do strefy zagrożenia wybuchem, toteż w wersji seryjnej jest zgodny z ATEX.

Bezpieczeństwo pracowników przede wszystkim

Większą część swojego życia człowiek spędza w pracy. Ochrona pracownika zaczyna się już od produktów towarzyszących mu w tych codziennych zajęciach. W szczególnej mierze dotyczy to posługiwania się materiałami niebezpiecznymi.

Dźwignik beczek Secu Ex wspomaga zgodne z przepisami postępowanie z potencjalnie groźnymi środkami produkcji, a jednocześnie chroni pracownika. Osłona czołowa uniemożliwia kontakt z hydrauliką podnośnika, ale zarazem zapewnia wystarczającą widoczność dla bezpiecznego manewrowania w strefie zagrożenia wybuchem. Pomaga w tym przemyślana koncepcja transportu. Zależnie od wariantu podwozia dźwignik Secu Ex może zawrócić na bardzo małej powierzchni o 360°. Do podnoszenia i opuszczania służą dwa oddzielne pedały. Zapobiega to niezamierzonym zakłóceniom w pracy.

Uniwersalna przydatność w manipulowaniu

DENIOS dostarcza dźwignik do beczek Secu Ex w trzech różnych wariantach podwozia.

 • Wąskie podwozie jest przewidziane do wjeżdżania w palety lub wanny wychwytowe.
 • Szerokie podwozie pozwala na najeżdżanie od czoła na sprzęt magazynowy, np. wanny wychwytowe bez prześwitu nad podłożem.
 • Podwozie regulowane umożliwia także najeżdżanie od narożnika oraz przejazd nad paletą, co pozwala na podnoszenie beczek stojących z tyłu.

DENIOS oferuje ponadto dźwignik beczek Secu Ex w dwóch wariantach wysokości:

 • mniejszy umożliwia podnoszenie do 930 mm, a
 • większy do 1430 mm.

Trzy konfigurowalne uchwyty do beczek Secu Ex odznaczają się maksymalną wszechstronnością. Uchwyt beczek typu:

 • M chwyta beczki stalowe 200 l z wytłaczaną krawędzią i pierścieniem zaciskowym,
 • SK obejmuje beczki stalowe i plastikowe 200 / 220 l. Uchwyt typu
 • W umożliwia podnoszenie i obracanie niemal wszystkich typowych beczek.

Gwarancja jakości

„Natura zapewnia najlepszą ochronę, w przemyśle jesteśmy my.„ – to motto DENIOS. Jako producent i oferent pionierskich wyrobów ekologicznych DENIOS wraz ze swymi klientami wnosi wkład do codziennej ochrony środowiska w zakładzie pracy i bhp jego pracowników. Kieruje się przy tym zasadą, że trwała ochrona zaczyna się już na stanowisku pracy od stosowania właściwych produktów, w przekonaniu, że nasza naturalna przestrzeń życiowa w każdych okolicznościach musi być zachowana dla przyszłych pokoleń.

Źródło: www.denios.pl.