Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Program prewencyjno-kontrolny dla zakładów prowadzących działalność budowlaną

W związku z prowadzonym przez PIP programem mającym redukować zagrożenia wypadkowe podczas wykonywania robót budowlanych 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dla pracodawców prowadzących działalność budowlaną.

W programie szkolenia uwzględniono tematykę:

  • obowiązków pracodawcy wynikających z art. 94 Kodeksu pracy,

  • przygotowania zatrudnianych osób do pracy,

  • oceny ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach,

  • wybranych aspektów bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych w tym ograniczania zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy na wysokości i w wykopach.

Zaprezentowana zostanie również prezentacja na temat rozwiązań technicznych pozwalających na bezpieczne wykonywanie prac na wysokości.

Podczas spotkania możliwe będzie przystąpienie do programu prewencyjnego „Promocja standardów bhp”. Pracodawca, który ukończy program z wynikiem pozytywnym otrzyma dyplom Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzający uczestnictwo w programie prewencyjnym.

Udział w szkoleniu oraz materiały informacyjno-szkoleniowe, które zostaną przekazywane uczestnikom są bezpłatne.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 17 71 72 036.

Autor: 

Marcin Papierz

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.
Słowa kluczowe:
BHP