Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Samo przydzielenie pracownikom środków ochrony indywidualnej nie wystarczy

Środki ochrony indywidualnej (śoi), jak sama nazwa wskazuje, mają chronić pracownika przed zagrożeniami w środowisku pracy. Jednak nawet najlepsze i najdroższe nie ochronią nikogo, jeżeli nie będą właściwie stosowane. Dlatego pracodawca, po przydzieleniu śoi, powinien poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach, przed którymi ma chronić stosowanie tych środków, a także sposobach ich używania i – jeżeli jest taka potrzeba – zorganizować odpowiednie pokazy.

Pracodawca określa zakres i czas stosowania śoi sposoby postępowania w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, które różnią się od przyjętych zasad. Ułatwić to mogą informacje zawarte w instrukcjach użytkowania konkretnych śoi.

Dodatkowo pracodawca musi udostępnić pracownikom instrukcje użytkowania zastosowanych śoi i upewnić się, czy zapisy w nich zawarte są zrozumiałe dla każdego pracownika. W tym celu może np. opracować oraz udostępnić broszurę zawierającą wykaz stosowanych śoi lub poruszyć tematykę prawidłowego stosowania takich środków podczas szkolenia bhp. Efektem przeprowadzonego szkolenia powinna być zdobyta przez pracowników wiedza, kiedy mają stosować śoi, w jakich przypadkach powinny być one naprawiane lub wymieniane, a także jakie są ograniczenia w ich stosowaniu.

Osoby odpowiedzialne za konserwację i przydzielanie pracownikom śoi również powinny wziąć udział w szkoleniu w zakresie funkcji, jakie spełniają te środki w ochronie życia oraz zdrowia.

Autor: 

dr inż. Adam Pościk

ekspert w zakresie środków ochrony indywidualnej,

adiunkt w Zakładzie Ochron Osobistych

CIOP – PIB

Autor: Adam Pościk

Asystent w Zakładzie Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy