Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Śmiertelny wypadek przy pracy ujawnia stan bhp w firmie

Śmiertelny wypadek przy pracy ujawnia stan bhp w firmie

Mandat karny, 2 decyzje i 10 wniosków w wystąpieniu to finał kontroli powypadkowej firmy w Lubuskiem. Cała prawda o stanie bhp w tej firmie wyszła na jaw w postępowaniu kontrolnym, gdy Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ustalili przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy na terenie budowy zakładu pracy. Przyczyna kontroli tragiczna – śmierć pracownika w wypadku.

Podczas przestawiania metalowego rusztowania przejezdnego, bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroenergetyczną średniego napięcia, doszło do zetknięcia linii z ramieniem rusztowania. W wyniku tego zdarzenia dwóch pracowników zostało porażonych prądem, jeden z nich zmarł na skutek doznanego urazu.

Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ustalili w postępowaniu kontrolnym Przyczynami wypadku przy pracy na terenie budowy zakładu pracy były:

  • brak nadzoru nad prowadzonymi pracami związanymi z montażem ścian zewnętrznych hali;
  • niewłaściwie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp dla pracowników przy wykonywaniu prac na budowie i nieznajomość zagrożenia porażenia prądem, w związku z przebiegającą w pobliżu budowy czynną napowietrzną linią elektroenergetyczną;
  • niewłaściwie opracowana instrukcja bezpiecznego wykonywania robót na budowie (w przedłożonej inspektorom pracy instrukcji bezpiecznego wykonywania prac nie uwzględniono wykonywania prac w sąsiedztwie czynnej napowietrznej linii średniego napięcia oraz wykorzystania przy realizacji zadań, do których wówczas przystępowano, rusztowania przejezdnego);
  • nieodpowiednie przejścia/dojścia do stanowisk pracy (obszar, po którym poszkodowani pracownicy przemieszczali kolumnę rusztowania wykorzystywano jako awaryjny dojazd środków transportu i dostarczania materiałów na teren budowy. Z uwagi na brak wydzielonego pasa wyznaczonego do wykonywania pracy przy budynku pracownicy przemieszczali rusztowanie po nierównym terenie);
  • przemieszczanie rusztowania niezgodnie z instrukcją producenta;
  • wejście w obszar zagrożenia bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej (strefa niebezpieczna przy linii elektroenergetycznej średniego napięcia nie była wyznaczona i oznakowana);
  • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności przez poszkodowanych pracowników podczas przemieszczania kolumny rusztowania.

Skutkiem stwierdzonych przez inspektora pracy nieprawidłowości było ukaranie pracodawcy, odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, mandatem karnym. Inspektor wydał też 2 decyzje i 10 wniosków w wystąpieniu.