śmiertelny wypadek przy pracy

Wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych śmiercią pracownika


Kwestie związane z wyrównaniem szkód majątkowych spowodowanych śmiercią pracownika reguluje
art. 446 kc. Katalog roszczeń obejmuje tu:

  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu - jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego w wypadku przy pracy, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia oraz pogrzebu temu, kto je poniósł (art. 446 § 1 kc),
  • rentę - osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego i możliwości zarobkowych oraz majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego - takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 kc),

Inne nasze serwisy:

Pomiary w elektryce Logistyka i transport ekspert Aktualności ochrony środowiska Portal Oświatowy Serwis Ochrony Środowiska
wiper-pixel