Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Stres zawodowy jest najczęstszą przyczyną absencji chorobowej pracowników

Z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy wynika, że stres związany z pracą znalazł się na 2. miejscu wśród problemów, na które uskarżają się pracownicy. Dlatego stres i czynniki go wywołujące należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego w takim samym zakresie, jak inne zagrożenia zawodowe występujące na ocenianym stanowisku pracy.

Ocena ryzyka związana ze stresem zawodowym powinna pozwolić na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są źródła stresu i jaki jest jego poziom?

 • W jaki sposób stres oddziałuje na stan zdrowia pracowników?

 • Jak stres wpływa na przebieg pracy wykonywanej na stanowisku pracy?

 • Jaką wiedzę mają pracownicy na temat sposobów zarządzania (radzenia sobie ze) stresem?

 • Jakie dodatkowe wsparcie konieczne jest dla pracowników doświadczających stresu?

Do określenia stresorów w środowisku pracy informacji – charakteryzowanym przez czynniki materialne i relacje międzyludzkie – służą między innymi:

 • dane techniczne o wykorzystywanych na stanowisku pracy maszynach i urządzeniach,

 • otrzymane od producenta lub dostawcy procedury technologiczne i instrukcje robocze,

 • wyniki pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy,

 • rejestry wypadków przy pracy,

 • rejestry stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń takie choroby,

 • literatura naukowo-techniczna.

Przydatnych informacji mogą również dostarczyć:

 • obserwacja środowiska pracy,

 • obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

 • wywiady z zainteresowanymi pracownikami,

 • analiza czynników psychologicznych, społecznych oraz ich związków z organizacją i środowiskiem pracy,

 • analiza organizacji działań, których celem jest zapewnienie właściwych warunków pracy.

Autor: 

Karolina Główczyńska-Woelke

specjalista ds. bhp

i ergonomii

Słowa kluczowe:
stres w pracy