Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Szanuj życie w rolnictwie

26 maja zainaugurowano 3-letnią kampanię informacyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Jej celem jest ograniczenie ryzyka wypadkowego na wsi oraz poprawa ochrony zdrowia rolników i ichrodzin. Kampania jest realizowana we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowa kampania została ogłoszona podczas targów Zielone Agro Show w Kąkolewie k. Grodziska Wielkopolskiego. Przedstawiciele organizatorów kampanii, przybliżając cele przedsięwzięcia, zaapelowali do rolników o stosowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Podczas inauguracji został przeprowadzony konkurs wiedzy o bhp dla młodzieży ze szkół rolniczych ponadgimnazjalnych, a dyrektorzy szkół otrzymali podziękowania za zaangażowanie i współpracę przy realizacji działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Warte podkreślenia jest, że w ubiegłym roku aż 92 rolników zginęło podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Tragiczne wypadki w rolnictwie indywidualnym każdego roku liczy się w tysiącach.

Kampania adresowana jest przede wszystkim do rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także do wszystkich osób, pracujących w gospodarstwach rolnych, takich jak praktykanci, osoby pracujące dorywczo.

Zadania tegorocznej edycji kampanii to:

  • popularyzacja wśród rolników wiedzy na temat zagrożeń wypadkowych i chorobowych związanych z praca rolniczą, a także zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych,

  • inicjowanie zmian postaw dotyczących kultury bezpiecznej pracy – promowanie poglądu, że za bezpieczeństwo odpowiedzialne są wszystkie osoby mieszkające, przebywające i pracujące na terenie gospodarstwa rolnego, każdy we własnym zakresie,

  • zachęcenie uczniów i studentów szkól rolniczych do zdobywania podstawowej wiedzy nt. prewencji wypadkowej w rolnictwie, a także kreowanie pożądanych postaw na etapie przygotowania do wykonywania czynności związanych z produkcją rolniczą – edukacja, praktyki, przyuczanie do zawodu,

  • przeciwdziałanie angażowaniu dzieci do prac narażających je na utratę zdrowia i życia poprzez uświadamianie dzieciom oraz rodzicom i opiekunom negatywnych skutków wykonywania prac niebezpiecznych i szkodliwych,

  • upowszechnianie wśród opinii publicznej statystyk dotyczących skali problemu, w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków w rolnictwie.

Słowa kluczowe:
BHP