Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Tytuły „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi” 2017 wręczone

Tytuły „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi” 2017 wręczone

Zmiany już tegorocznych laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi”, organizowanego przez NSZZ Solidarność pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wśród tegorocznych zdobywców certyfikatu "Pracodawca Przyjazny Pracownikowi" obok wielkich zakładów produkcyjnych jest wiele szkół i przedszkoli. W sumie aż 22 zakłady pracy otrzymały ten zaszczytny tytuł.

21 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się gala IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Honorowy patronat nad konkursem, tak jak w przypadku poprzednich edycji, roztoczył Prezydent RP Andrzej Duda.

Przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz (...) partnerstwo z organizacjami związkowymi. - Te trzy zasadnicze elementy stanowią podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej, tego o czym mowa jest w naszej konstytucji – mówił Prezydent.

Natomiast główny inspektor pracy Roman Giedrojć w piśmie gratulacyjnym skierowanym do nagrodzonych pracodawców i organizatorów konkursu podkreślił – „Z mojej perspektywy nominowanie firmy do konkursu przez pracowników oznacza, że pracodawca nie korzysta z umów cywilnoprawnych w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę, wypłaca na czas wynagrodzenie, dba o odpoczynek gwarantowany przepisami prawa pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy „.

Głównymi celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Laureatów IX edycji konkursu wyróżnia spośród innych pracodawców:

 • zawieranie układów zbiorowych pracy,
 • zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony,
 • funkcjonowanie w zakładach rad pracowników,
 • szacunek dla praw pracowników i
 • prowadzenie dialogu społecznego wewnątrz zakładu.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił uwagę,  że nominowane są zakłady pracy, które wypełniają wszystkie postanowienia kodeksu pracy, a także starają się dać pracownikowi więcej niż przewiduje kodeks pracy. Wyróżnione zakłady zapewniają też stabilne zatrudnienie; a w ramach zakładu prowadzony jest dialog między pracownikami i pracodawcami. 

Zdaniem Przewodniczącego skrót PPP, to nie tylko trzy pierwsze litery wyrazów Pracodawca Przyjazny Pracownikom. - Ten skrót można również rozwinąć w następujący sposób: pracownik przyjazny pracodawcy, bo dobre relacje w firmie działają w obydwie strony. Dobre relacje i dobra atmosfera sprawiają, że poprawia się wydajność przedsiębiorstwa – podkreślił.

Zgłoszeń do konkursu dokonują organizacje NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy oraz zarządy przedsiębiorstw. Spośród nich Komisja Certyfikacyjna wyłania laureatów. Wyróżniony certyfikatem pracodawca ma prawo posługiwania się nim przez okres 3 lat.

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
 2. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 3. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi
 4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie
 5. PEC "EMPEC" Sp. z o.o. w Ustce
 6. ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
 7. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 9. Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
 10. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
 11. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
 12. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
 13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 14. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Oddział I Tychy
 15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
 16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
 17. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Katowicach
 18. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w Mysłowicach
 19. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu
 20. Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.
 21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 22. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach