Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

W Polsce można dobrze dbać o bezpieczeństwo pracowników. Oto przykład

W międzynarodowym konkursie CEMEX w zakresie bhp biorą udział oddziały tej firmy z całego świata. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – najlepszy kraj, region w zakresie bhp oraz największe postępy w bhp również dla kraju i regionu. Rozstrzygnięcie konkursu za rok 2012 przyniosło firmie CEMEX Polska aż 5 nagród.

CEMEX Polska został wyróżniony w następujących kategoriach:

  • NAJLEPSZY KRAJ CEMEX powyżej 500 pracowników.

  • I miejsce w kategorii KRUSZYWA jako NAJWIĘKSZE POSTĘPY w bhp dla Regionu Południowego CEMEX Polska.

  • II miejsce w kategorii CEMENT jako NAJLEPSZY ZAKŁAD pod względem bhp dla Cementowni Rudniki.

  • II miejsce w kategorii TRANSPORT I LOGISTYKA jako NAJLEPSZA DYWIZJA TRANSPORTOWA pod względem bhp dla Logistyka CEMEX Polska.

  • III miejsce w kategorii KRUSZYWA jako NAJLEPSZY REGION pod względem bhp dla Regionu Północnego CEMEX Polska.

CEMEX reprezentuje branżę budowlaną, która charakteryzuje się występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników i jak wskazują statystyki – dużą liczbą wypadków przy pracy. Jest to branża podwyższonego ryzyka zawodowego. Dlatego też bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla tej firmy najwyższym priorytetem, według którego realizuje swoją działalność biznesową.

CEMEX Polska konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy pracowników, podwykonawców, kierowców przewożących produkty oraz wszelkich innych osób współpracujących. W tym celu wdraża specjalistyczne programy zarządzania bhp, odpowiednio identyfikuje oraz zarządza zagrożeniami oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Firma opracowała program Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy mający na celu zwiększenie świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, osób dozoru oraz najwyższego kierownictwa w prewencję przeciw wypadkom. Głównym filarem programu jest odczuwalne i silne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, wykazywane przez liderów na każdym szczeblu organizacji. Zaangażowanie kierownictwa daje możliwość egzekwowania przepisów i zasad bhp oraz wewnętrznych standardów zawartych w poszczególnych elementach Systemu Zarządzania BHP CEMEX.

W 2012 roku CEMEX Polska zajął I miejsce w polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, w obszarze bhp za silne przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aktywne zaangażowanie pracowników w kwestie związane z bhp.

Słowa kluczowe:
BHP