Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dostępne dla każdego pracownika

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dostępne dla każdego pracownika

Bank Zachodni WBK SA od wielu lat prowadzi świadomą politykę bhp. Podejmowane działania nie ograniczają się tylko do spełniania minimalnych wymagań określonych w przepisach. Bank uruchomił w wewnętrznej sieci portal dla pracowników o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa. Prowadzi również warsztaty z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników. Poznaj szczegóły projektu.  

Zapewnienie obsługi bhp w banku, instytucji z prawie tysiącem placówek, zatrudniającej kilkanaście tysięcy pracowników, jest możliwe dzięki utworzeniu wieloosobowej komórki, w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Interaktywny portal dla pracowników

Prowadzimy również strony poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy banku mają dostęp do sieci wewnętrznej i dzięki temu mogą dotrzeć do informacji, także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto na tych stronach zamieszczamy cyklicznie publikacje i porady niekoniecznie ściśle związane z wykonywaną pracą, a dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, np. jak bezpiecznie podróżować rowerem, zasady bezpieczeństwa na kąpieliskach, na co zwracać uwagę podczas jazdy na nartach, aby nie doznać kontuzji, itp. Portal jest interaktywny i pracownicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na publikację materiałów, które ich interesują.

Instruktorzy udzielania pierwszej pomocy

Ważnym elementem naszych działań jest także organizacja systemu pierwszej pomocy. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek stworzyć system udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jednak regulacje pozostawiają stosunkowo dużą swobodę w tej kwestii. Dotyczy to między innymi liczby pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy, jak również częstotliwości tych kursów.

Po pierwsze to pracodawca (w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) sam określa liczbę osób przeszkolonych. Po drugie zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku odbywania okresowych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. A zatem decyzja o skierowaniu na powtórny kurs zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy.

Wiadomo, że standardy medyczne zmieniają się co jakiś czas. Dodatkowo jeśli nie korzysta się na bieżąco z nabytych umiejętności, trzeba je co jakieś czas odświeżać, czyli w praktyce konieczne jest powtarzanie kursu z udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu warsztaty z zasad udzielania pierwszej pomocy odbywają się w banku na bieżąco i mogą w nich brać udział wszyscy pracownicy, którzy zgłoszą taką chęć. Poza tym każdy może odbyć ponownie szkolenie, jeśli uzna, że potrzebuje odświeżyć swoje umiejętności.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników Banku Zachodniego WBK SA prowadzone są zgodnie ze standardami niesienia pomocy i protokołów opracowanych przez członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Resuscytacji (International Liaison Committee on Resuscitation ILCOR).

Biorąc pod uwagę dużą liczbę pracowników oraz ich rozproszenie w wielu placówkach w całym kraju, organizacja kursów stanowi pewne wyzwanie logistyczne. Przed każdym szkoleniem uczestnicy otrzymują materiały teoretyczne, dzięki czemu na zajęciach kładzie się większy nacisk na ćwiczenia praktyczne. Oczywiście na zajęciach instruktor omawia wszystkie czynności, wspomagając się materiałami audiowizualnymi. Pokazuje, jak je praktycznie wykonywać, a następnie kursanci samodzielnie wykonują ćwiczenia. Szkolenia są całodniowe, dokładny czas trwania zależy od zaangażowania grupy i ich potrzeb odnośnie do liczby powtórzeń określonych umiejętności.

Ważne

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy cieszą się tak dużym zainteresowaniem pracowników, że obecnie prowadzimy zapisy z wielotygodniowym wyprzedzeniem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • informacje ogólne:
  - dlaczego należy udzielać pierwszej pomocy,
  - omówienie obaw związanych z udzielaniem pierwszej pomocy (możliwość, zakażenia, strach przed zaszkodzeniem poszkodowanemu, obawy przed konsekwencjami prawnymi),
 • szczegółowe zasady postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy:
  - ocena miejsca zdarzenia (pod kątem bezpieczeństwa udzielającego pomocy oraz poszkodowanego),
  - stosowanie środków ochronnych,
  - ocena stanu poszkodowanego,
  - postępowanie w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego oddychającego (pozycja boczna ustalona),
 • postępowanie w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego nieoddychającego (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, defibrylacja),
 • postępowanie w przypadku krwotoków,
 • postępowanie w przypadku wstrząsu,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,
 • zadławienie,
 • bandażowanie i unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Kursy prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 12-osobowych), aby mieć możliwość wykonania większej liczby ćwiczeń. Każdy ćwiczy na wszystkich fantomach. W przypadkach większych grup zajęcia prowadzi co najmniej dwóch instruktorów, na dwóch zestawach fantomów.

Uczestnicy takich szkoleń biorą udział w scenariuszach przygotowanych przez prowadzącego, który przypisuje im różne role – ratowników, poszkodowanych, obserwatorów. Podczas scenariuszy wykorzystywane są środki do charakteryzacji, dzięki temu pozorowane sytuacje wyglądają bardzo realistycznie. Uczestnicy szkoleń oswajają się więc ze stresem wywołanym niespodziewaną sytuacją.

Pracownicy podkreślają, że zdobyte na kursie umiejętności przydadzą się nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Wielu przyznaje, że przed uczestnictwem w szkoleniu znalazło się już w sytuacji, w której należałoby udzielić komuś pomocy. Jednak brak wiedzy oraz obawa, że mogą zaszkodzić poszkodowanemu, stanowiły barierę przed podjęciem czynności ratowniczych. Poza kursami w intranecie utworzyliśmy specjalne strony poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy. Zamieszczamy tam cyklicznie opisy zasad postępowania w przypadkach, które nie są objęte ramowym programem warsztatów.

Ważne

Zdecydowaliśmy o przeszkoleniu pracowników komórki bezpieczeństwa i higieny pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów. Pracownicy uzyskali certyfikaty instruktorów, umożliwiające prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy.

Systematycznie swoje umiejętności podnoszą także instruktorzy bhp, niedługo będą brać udział w szkoleniu/zawodach organizowanych przez Medicover dla zakładowych służb zajmujących się udzielaniem pierwszej pomocy.

Autor: 

Marek Wira
dyrektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w BZ WBK SA