Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wypadki, edukacja oraz bezpieczeństwo na kolei to zadania Rady Ochrony Pracy na 2013 rok


Na posiedzeniu 22 stycznia Rada Ochrony Pracy (ROP) przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. oraz zatwierdziła plan pracy na rok bieżący. Znalazły się w nim m.in. tematy dotyczące: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, legalności zatrudnienia, edukacji w dziedzinie bhp, opieki zdrowotnej nad pracownikami, bezpieczeństwa pracy w transporcie i na kolei.


Do ROP wpłynęło w 2012 r. blisko 80 skarg, zarówno od osób fizycznych, jak i organizacji związkowych. Treść niektórych zawiadomień w rzeczywistości zawierała pytania o wykładnię przepisów prawa pracy. Wpływały także do wiadomości rady skargi do innych organów władzy i administracji państwowej. Zainteresowani byli na bieżąco informowani o przebiegu rozpatrywania i wyjaśniania spraw poruszanych w skargach.


W roku sprawozdawczym członkowie ROP odbyli 13 posiedzeń plenarnych, zebrali się na 31 posiedzeniach zespołów problemowych, podjęli 28 uchwał w sprawie przyjęcia stanowisk i opinii. Stanowiska te kierowane były do marszałka Sejmu, komisji sejmowych i senackich, resortów, a także urzędów i instytucji współpracujących z radą. Spośród 61 zawartych w nich wniosków zrealizowane zostały 43.

Autor: Marcin Papierz

Prawnik, redaktor PortaluBHP.pl, redaktor naczelny kwartalnika NORMAbhp.pl.