Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Wypadki przy pracy w 2015 r. w statystykach

Wypadki przy pracy w 2015 r. w statystykach

Liczba wypadków, ogółem zgłoszonych na Statystycznej karcie wypadku, w 2015 r. była niewiele mniejsza niż w roku 2014. Niestety znacznie wzrosła w 2015 r. liczba wypadków śmiertelnych (wzrost ponad 15 %w stosunku do 2014 r.). Oto dane statystyczne według GUS, ku przestrodze, na temat liczby wypadków przy pracy i branż o najwyższej wypadkowości w 2015 r.

Według opublikowanych przez GUS danych w 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem wyniosła 87622 osoby i była mniejsza o 1,1% w stosunku do liczby poszkodowanych w 2014 roku. Ze złożonych do GUS Statystycznych kart wypadków wynika, że:

 • wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległo 86824 osoby(o 1,2% mniej niż w 2014 r.), 

 • wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała uległo 495 osób (o 6,6% mniej niż w 2014 r.),

 • wypadkom śmiertelnym uległo 303 osoby(o 15,2% więcej niż w 2014 r.).

Niebezpieczne branże

Najbardziej niebezpiecznymi branżami, pod względem skutków wypadków, po podsumowaniu roku 2015 okazały się:

LP

Branża

Rodzaj i liczba wypadków

Śmiertelne

Ciężkie

Lekkie

1.

Przetwórstwo przemysłowe

78

207

28066

2.

Budownictwo

69

84

5623

3.

Transport i gospodarka magazynowa

49

39

6174

4.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

22

23

1251

5.

Górnictwo i wydobywanie

16

15

2230

6.

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

14

27

11965

7.

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

14

21

2189

8.

Administrowanie i działalność wspierająca

10

19

4167

9.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

7

12

4173

10.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

6

8

9298

Porównują branże w zakresie wypadków śmiertelnych w roku 2015 a 2014, można zauważyć że pierwsza trójka niestety nie ulega zmianie, nadal jest to branża:

 • Przemysłowa,

 • Budowlana,

 • Transportowa.

Natomiast w 2015 .r znacznie gorzej wypadła pod względem wypadków śmiertelnych branża określana jako: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Odnotowano tu znaczny wzrost wypadków śmiertelnych o 50% (22 w 2015 r. a 11 w 2014 r.).

Natomiast znaczną poprawę zauważamy w branży handlowej ( 14 wypadków śmiertelnych w 2015 r. a 27 wypadki śmiertelne w 2014 r.) prawie o połowę mniej wypadków śmiertelnych.

Najczęstsze przyczyny wypadków

Jak wynika z danych GUS przyczyną ponad połowy wypadków przy pracy był czynnik ludzki, czyli nieprawidłowe zachowanie się pracownika (59,2% wypadków przy pracy). Kolejną najczęstszą przyczyną wypadków był niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,6% wypadków przy pracy). Na trzecim zaś miejscu, wśród przyczyn wypadków przy pracy, znalazł się brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,5% wypadków przy pracy).

Oprócz tego wśród przyczyn wypadków przy pracy znalazły się również:

 • Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (6,9% wypadków przy pracy);

 • Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (5,3% wypadków przy pracy);

 • Niewłaściwa organizacja pracy (4,6% wypadków przy pracy).

 • Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika (1,6%);

 • Nieużywanie sprzętu ochronnego (1,5%).

Miejsce urazu

Najczęściej pracowniczy doznawali urazów w obrębie rąk 43,3% i nóg 34,6%. Urazy głowy miały miejsce w przypadku 9,9% wypadków. Grzbiet, łącznie z kręgosłupem uległ uszkodzeniu w 3,6% wypadków, zaś tułów pracownika i organy wewnętrzne uległy urazom w 3,3% przypadków. Natomiast urazy szyi wraz z kręgosłupem szyjnym odnotowano w 2,1% przypadków wypadków przy pracy.

Najczęstsze przyczyny urazów

Najczęstszą przyczyną urazu było zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt – 25 % przypadków. Równie często urazy powstawały w chwili zderzenia z/uderzenia w obiekt w ruchu (21,3%). Przyczyną urazu był też kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (18,4%). Także obciążenie psychiczne lub fizyczne przyczyniły się do powstania urazu (12,9%).

Źródło: GUS

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Kinga Grodzicka-Lisek

Autor: Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni pracownik kancelarii adwokackiej. Autorka wielu tekstów i porad w zakresie prawa pracy oraz bhp. Redaktor „Portalu bhp” i była redaktor naczelna „Bhp w firmie” w 2011 r., redaktor prowadząca poradnik „Szkolenia bhp w firmie” w latach 2007-2009.