Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Zbliża się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Zbliża się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia jest dniem poświęconym pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub u których rozpoznano chorobę zawodową. Jest to międzynarodowe święto, a w Polsce uchwałą Sejmu RP z 9 lipca 2003 r. (Mon. Pol. nr 37, poz. 513) zostało ustanowione jako Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W tym roku głównym tematem obchodów będzie profilaktyka chorób zawodowych. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy spośród ponad 2 milionów zgonów związanych z pracą każdego roku jedynie 321 tysięcy jest spowodowana wypadkami. Pozostałe to zgony wywołane chorobami zawodowymi. Wynika z tego, iż 5,5 tys. osób dziennie traci życie w wyniku chorób zawodowych. Niewystarczająca profilaktyka chorób zawodowych ma głębokie negatywne skutki nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale także dla społeczeństwa ze względu na ogromne koszty jakie generuje, zwłaszcza w obszarze wydajności i obciążania systemów zabezpieczeń społecznych. Profilaktyka jest bardziej efektywna i mniej kosztowna niż leczenie i rehabilitacja.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy podejmowane są różne działania z nim związane. Przykładowo, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie organizuje konferencję poświęconą wypadkom przy pracy oraz ich społecznym i ekonomicznym skutkom, na którą zaprasza pracodawców, pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli organizacji pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych oraz wszystkich zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa pracy. Konferencja odbędzie się 29 kwietnia w godzinach 10 – 14 w siedzibie delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3.

Słowa kluczowe:
BHPochrona zdrowia