Poleć znajomemu

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa powodem do dumy dla Raben w Gądkach

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa powodem do dumy dla Raben w Gądkach

Promowanie i budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie Raben Logistics Polska to działanie wpisane w strategie firmy. Jednym z pomysłów na zapobiegnie wypadkom i promującym bezpieczne postawy pracowników jest organizowanie wieloetapowych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Takie działania przynoszą efekty oddział firmy w Gądkach koło Poznania otrzymał właśnie Certyfikat Bezpieczeństwa Medycznego.

Dla Grupy Raben projekt SHE (ang. Safety, Health and Environment) czyli budowania silnej kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i dostawców jest istotnym elementem wpisanym w strategię firmy. Celem programu jest wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi oraz środowisko naturalne, budowanie silnej kultury bezpieczeństwa oraz zapobiegnie wypadkom poprzez promowanie bezpiecznych zachowań.  

Dlatego właśnie firma podejmuje wiele działań promujących bezpieczne postawy. Między innymi zapewnia swoim pracownikom możliwość udziału w wieloetapowych szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy czy szkoleniach z jazdy defensywnej. Prowadzi również szereg inwestycji podnoszących poziom bezpieczeństwa pracowników. Oddział Raben Logistics Polska w Gądkach jest szczególnie aktywny w tym obszarze. Właśnie dlatego wojewódzka stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu postanowiła wyróżnić go Certyfikatem Bezpieczeństwa Medycznego. Takie wyróżnienie trafia w ręce firm, które w sposób szczególny angażują się w kierunku znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Jest to czwarte takie wyróżnienie w całej Wielkopolsce.

Jest mi niezwykle miło wręczyć Certyfikat Bezpieczeństwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu firmie Raben Logistics Polska. Ma on informować, że pracownicy oraz goście firmy, w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia będą mieli zapewnioną fachową pomoc zgodną z aktualną wiedzą medyczną, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.” – powiedział Aleksander Pawlak, Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu„Dziękujemy za to, że wzajemnie możemy przyczyniać się do coraz większej znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.”

Działania Firma Raben Logistics Polska, będącaoperatorem logistycznym, który oferuje swoje usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach outsourcing kompleksowych usług logistycznych,w zakresie SHE są ukierunkowane na: 

  • zgodność z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi

  • budowanie kultury organizacyjnej, gdzie SHE jest zintegrowane z zarządzaniem na każdym poziomie struktury Grupy

  • monitorowanie przestrzegania procedur BHP poprzez audyty i kontrole

  • ocenę ryzyka zawodowego – zarządzenie zmianą i jej regularna weryfikacja

  • komunikację, edukację i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym

  • przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w rozwój działań SHE

  • ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa

  • współpracę z dostawcami, społeczeństwem w zakresie podnoszenia świadomości SHE

Grupa Raben prowadzi swoje działania w sposób społecznie odpowiedzialny, skupiając się na: edukacji, bezpieczeństwie i ekologii.