Poleć znajomemu

Nagrody i wyróżnienia PIP za poprawę warunków pracy

29 listopada 2017 r., odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy również laureatów XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Nagrodzeni przedsiębiorcy "wdrożyli nowoczesne systemy zarządzania, wprowadzili programy doskonalące procedury i zasady bezpiecznej pracy, sięgnęli po najnowsze technologie, eliminując zagrożenia dla zdrowia i życia swych pracowników".

W wielkiej gali wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie, udział wzięli przedstawiciele parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymali:

 • Wacław Czerkawski (wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników),
 • Dorota Gardias (przewodnicząca Forum Związków Zawodowych),
 • Aleksander Gilge (specjalista ds. bhp),
 • Franciszek Grześkowiak (Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze),
 • Janusz Kurzydłowski (emerytowany inspektor pracy, b. kierownik Oddziału w Ostrowie Wlkp),
 • Bogusław Motowidełko (NSZZ "Solidarność"),
 • Andrzej Smółko (prezes Zarządu CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy),
 • Janina Suzdorf (prawniczka z ministerstwa rodziny i pracy),
 • Janusz Śniadek (poseł, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy),
 • Wiesława Taranowska (wiceprzewodnicząca OPZZ),
 • Andrzej Ziółkowski ((prezes Urzędu Dozoru Technicznego).

Nagroda ta przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie "poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy".

Pracodawcy i zakłady organizujące pracę bezpiecznie

Natomiast laureatami konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, otrzymując statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”, zostali:

W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:

 • Laboratorium Badań Napędów Lotniczych "Polonia Aero" Sp. z o.o.,
 • MP Production Sp. z o.o. Oddział w Turku,
 • "STOLARES" Marek Zieliński.

W kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:

 • Elektrociepłownia "Zielona Góra" SA,
 • NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Zakład w Krotoszynie,
 • P.P.H.U. POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz.

W grupie pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 250 osób:

 • DEFRO Sp. z o.o. i Sp. k. Zakład Produkcyjny w Rudzie Strawczyńskiej,
 • Electrolux Poland Sp. z o. o. Oddział w Żarowie,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

W tym roku na gali, po raz pierwszy, wręczono również nagrodę laureatowi konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. To zaszczytne wyróżnienie z rąk Wiesława Łyszczka otrzymał Andrzej Rogowski, pełniący funkcję społecznego inspektora pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z ramienia NSZZ Solidarność.

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek gratulując laureatom oby nagród wyraził szczególne uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla ich dokonań w dziedzinie ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, dbałości o bezpieczeństwo zatrudnionych i najwyższe standardy etyczne w relacjach pracodawca – pracownik.

Natomiast Janusz Śniadek, tegoroczny laureat i przewodniczący Rady Ochrony Pracy, podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję, że propozycja ograniczenia handlu w niedzielę przynajmniej części społeczeństwa przyniesie satysfakcję. Podziękował za nagrodę. "Wspólnie idziemy drogą poprawiania bezpieczeństwa pracowników" - zapewnił.

Podczas uroczystości odczytano listy od premier Beaty Szydło, marszałka Sejmu Marku Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Słowa kluczowe:
PIP