Poleć znajomemu

Samonadzorujące systemy uziemienia to bezpieczeństwo w strefie zagrożenia wybuchem

Samonadzorujące systemy uziemienia to bezpieczeństwo w strefie zagrożenia wybuchem

W wielu procesach przemysłowych mamy do czynienia z elektrostatyką. Jest to niebezpieczne zjawisko, bo gromadzenie się ładunku elektrostatycznego może doprowadzić do wybuchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy na pewno sprawdzi się zapobiegawcza ochrona przeciwwybuchowa, która dąży do wyeliminowania potencjalnych źródeł zapłonu. Takim typem są m.in. kable uziemiające z kontrolką.

Szczególnie korzystny wpływ na bezpieczeństwo w przypadku zagrożeń elektrycznością statyczną, która może doprowadzić do wybuchu mają kable uziemiające z kontrolką.

Zielone światło dla skutecznej ochrony przeciwwybuchowej

Nadzorowane systemy uziemienia dają zwłaszcza przy posługiwaniu się materiałami zapalnymi lub wybuchowymi konieczną pewność bezpiecznego odprowadzenia elektryczności statycznej. Dlatego żabki uziemiające będące częścią produktów DENIOS są wyposażone w zieloną diodę LED. Jej miganie sygnalizuje istnienie skutecznego, prawidłowego połączenia. System stale nadzoruje to połączenie. W razie jego przerwania LED gaśnie, sygnalizując tym samym wystąpienie w obwodzie elektrycznym oporu większego niż 10 omów. Zachodzi wtedy możliwość gromadzenia się ładunków elektrostatycznych i nie ma już gwarancji bezpieczeństwa.

W asortymencie DENIOS są specjalnie do użytku mobilnego dwa typy nadzorowanych systemów uziemienia, które sprawdzają, czy między elementami instalacji występuje pewny kontakt i sygnalizują to odpowiednio.

  • Typ EZ jest wyposażony w dwie żabki uziemiające, np. do połączenia dwóch pojemników.

  • Typ C 52 ma jedną żabkę uziemiającą i dwa ucha pierścieniowe do podłączenia do punktu uziemienia u klienta.

Żabki są wyposażone w szybkozłącze i wykonane ze stali szlachetnej. Zasilanie prądem zapewnia bateria 9 V. Produkt odpowiada klasie ochrony IP 65. Nadzorowane systemy uziemiające DENIOS są dopuszczone zgodnie z ATEX i IECEX.

Zapobieganie: lepsze aktywne niż bierne

Kabel uziemiający z kontrolką daje klientowi niezawodne bezpieczeństwo przy dobrej relacji ceny do jakości. Tańsze kable i zaciski również uziemiają, ale wymagają od użytkownika większej uwagi przy stosowaniu. Tak np. trzeba sprawdzać, czy zęby żabki mają rzeczywisty kontakt z metalem pojemnika. Gdyby bowiem stykały się tylko z lakierem, to uziemienie nie byłoby skuteczne i nie dawałoby wystarczającej ochrony. Korozja żabki albo pokrywanie jej osadami mogą również uniemożliwiać powstanie bezpiecznego połączenia. System samonadzorujący sygnalizuje użytkownikowi już na pierwszy rzut oka, czy takie bezpieczne połączenie między pojemnikiem a punktem uziemienia istnieje, czy nie.

Gwarancja jakości

Natura zapewnia najlepszą ochronę, w przemyśle jesteśmy my. Jako producent i oferent pionierskich wyrobów ekologicznych DENIOS wraz ze swymi klientami wnosi wkład do codziennej ochrony środowiska w zakładzie pracy i bhp jego pracowników. Kieruje się przy tym zasadą, że trwała ochrona zaczyna się już na stanowisku pracy od stosowania właściwych produktów, w przekonaniu, że nasza naturalna przestrzeń życiowa w każdych okolicznościach musi być zachowana dla przyszłych pokoleń. Wszystkie produkty DENIOS ze sklepu, wyczerpujące informacje nt. składowania materiałów niebezpiecznych i manipulowania nim. i oraz aktualny stan prawny można znaleźć w portalu internetowym pod adresem.