Poleć znajomemu

Wypadki, edukacja oraz bezpieczeństwo na kolei to zadania Rady Ochrony Pracy na 2013 rok


Na posiedzeniu 22 stycznia Rada Ochrony Pracy (ROP) przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. oraz zatwierdziła plan pracy na rok bieżący. Znalazły się w nim m.in. tematy dotyczące: wypadków przy pracy i chorób zawodowych, legalności zatrudnienia, edukacji w dziedzinie bhp, opieki zdrowotnej nad pracownikami, bezpieczeństwa pracy w transporcie i na kolei.


Do ROP wpłynęło w 2012 r. blisko 80 skarg, zarówno od osób fizycznych, jak i organizacji związkowych. Treść niektórych zawiadomień w rzeczywistości zawierała pytania o wykładnię przepisów prawa pracy. Wpływały także do wiadomości rady skargi do innych organów władzy i administracji państwowej. Zainteresowani byli na bieżąco informowani o przebiegu rozpatrywania i wyjaśniania spraw poruszanych w skargach.


W roku sprawozdawczym członkowie ROP odbyli 13 posiedzeń plenarnych, zebrali się na 31 posiedzeniach zespołów problemowych, podjęli 28 uchwał w sprawie przyjęcia stanowisk i opinii. Stanowiska te kierowane były do marszałka Sejmu, komisji sejmowych i senackich, resortów, a także urzędów i instytucji współpracujących z radą. Spośród 61 zawartych w nich wniosków zrealizowane zostały 43.