Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Bezpieczeństwo to dynamiczny proces w AkzoNobel

Nieustający proces ciągłej poprawy bezpieczeństwa w firmie AkzoNobel w Pilawie jest realizowany m.in. przez wyznaczanie ambitnych celów, poprawianie standardów dotyczących poziomu ochrony pracowników, a także implementację projektów minimalizujących ryzyka. Wymienione elementy składają się na długofalową budowę kultury bezpieczeństwa.

Zakład produkcyjny w Pilawie to część firmy AkzoNobel Decorative Paints sp. z o.o., zajmującej się produkcją farb dekoracyjnych – emulsyjnych oraz syntetycznych – znajdującej się w odległości ok. 50 km od Warszawy, w kierunku Lublina. Jedną z podstawowych wartości stanowiących fundament działalności AkzoNobel oraz zakładu w Pilawie jest bezpieczeństwo pracowników, jak również gości oraz pracowników firm podwykonawczych.

Szczególnym aspektem związanym z bezpieczeństwem jest wewnątrzzakładowy ruch transportowy dotyczący stosowania np. wózków transportowych. Ruch ten występuje we wszystkich wydziałach produkcyjnych, ale ze szczególnym natężeniem w obszarach magazynowych, gdzie prace transportowe są najbardziej intensywne. Ze względu na wysoki poziom ryzyka i zagrożenia związane z ruchem transportowym ruch pieszych oraz wózków został od siebie odseparowany.

Konfigurowalne bariery z tworzywa sztucznego

Pierwszym krokiem, a także znaczącą modernizacją, którą udało się z sukcesem zrealizować, było zainstalowanie na terenie wydziałów produkcyjnych i magazynowych bezpiecznych barier mających na celu widoczną separację ruchu pieszych i wózków widłowych. Bariery można konfigurować w różne systemy, montowane na stałe, ale także w formie mobilnych lub uchylnych bramek.

Bariery wykonane z elastycznego tworzywa mają wyjątkowe właściwości odróżniające je od typowych barier metalowych – przede wszystkim są w stanie przyjąć bardzo wysokie obciążenia związane z potencjalnymi uderzeniami ciężkich wózków transportowych, bez zmiany kształtu. Dodatkowo, tworzywo jest bardzo łatwe do utrzymania w czystości i wykonane z materiału przydatnego do recyclingu, co nie jest bez znaczenia dla firmy mającej na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Barwy barier – czarna i żółta – zapewniają doskonałą widoczność z dużych odległości, efektywnie i bezpiecznie wydzielają strefy ruchu pieszych od wózków.

W obszarach, gdzie nie było możliwości zainstalowania barier, zastosowano inne rozwiązania, takie jak: wymalowania ścieżek dla pieszych, jasno wyznaczających obszary, w których dozwolony jest ruch pieszych. Kolejnym pomysłem było zastosowanie luster sferycznych, o różnych kształtach, w obszarach o ograniczonej widoczności.

Zasada HALO w ruchu wewnątrzzakładowym

Dodatkowo wdrożono stosowanie specyficznych instrukcji dotyczących ruchu wewnątrzzakładowego. Między innymi wprowadzono tzw. zasadę HALO, która obowiązuje operatorów wózków, a także wszystkich pieszych: pracowników zakładu, gości oraz podwykonawców. Reguły działania są następujące: w zależności od odległości pieszego od wózka, obowiązują określone zasady postępowania: pierwsza strefa – pomarańczowa występująca w odległości 1,5 m od wózka oznacza, że pieszy i kierowca wózka muszą mieć kontakt wzrokowy, a także pieszy musi zakomunikować kierowcy swoje zamiary, natomiast kierowca musi zwolnić do prędkości 5 km/h. Druga strefa to strefa czerwona, występująca w odległości 1 m od wózka, oznacza nakaz dla kierowcy wózka do zatrzymania się, opuszczenia wideł wózka, zaciągnięcia hamulca ręcznego oraz zdjęcia rąk z kierownicy wózka. Wszyscy pracownicy zakładu wzięli udział w szkoleniu z tego zakresu, dodatkowo wszyscy operatorzy wózków otrzymali imienne zaświadczenia potwierdzające znajomość zasady HALO.

Wdrożenie tych aktywności zostało objęte kampanią promującą temat bezpiecznego poruszania się po terenie zakładu. Pierwszym krokiem była organizacja szkoleń dla wszystkich pracowników zakładu, które zostały skaskadowane z poziomu kadry zarządzającej do poziomu pracowników operacyjnych. Materiały zostały przygotowane przez dział bhp: w formie standardowego zestawu prezentacji, ale także dodatkowo filmu przygotowanego samodzielnie, przez pracowników działu, z udziałem operatorów wózków, promujący zasadę HALO. Wszyscy pracownicy otrzymali specjalne upominki – breloki w kształcie wózka, które przypominają o zasadzie Halo.

Bezpieczeństwo w firmie Akzonobel jest traktowane jako proces dynamiczny, ukierunkowany na osiąganie coraz lepszych wyników i standardów, podlegający ciągłemu doskonaleniu. Jednym z jego elementów są kampanie promujące różnorodne tematy związane z bezpieczeństwem. Warto podkreślić, że takie aktywności spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem wśród pracowników zakładu. Kolejnym krokiem zaplanowanym na ten rok jest organizacja Dnia Bezpieczeństwa z aktywnym udziałem wszystkich pracowników zakładu, z tematem przewodnim: bezpieczeństwo w ruchu transportowym, ale w szerszym zakresie obejmującym także bezpieczną jazdę.