Poleć znajomemu

Pracownicy i ich bezpieczeństwo – to podstawa rozwoju firmy Stadler

Pracownicy i ich bezpieczeństwo – to podstawa rozwoju firmy Stadler

Dbałość o efektywne przekazywanie pracownikom wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem, a także tworzenie atmosfery wzajemnej troski o jak najlepsze relacje w zespole. Budowanie zgranego zespołu pracowników, którzy dobrze się razem czują, szanują i wspierają nawzajem. Tak buduje się kulturę bezpieczeństwa, o czym opowiada w wywiadzie dla Portalu BHP Michał Chaciński, odpowiedzialny za kwestie bhp w Stadler Polska Sp. z o.o.

Wspieranie i realizacja pomysłów pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa wpływa na przestrzeganie zasad i przepisów bhp przez pracowników.

Jakie znaczenie Stadler przykłada do zagadnień bhp?

 - Podejmujemy wiele działań by nasi pracownicy realizujący swoje zadania czy to w hali produkcyjnej, czy w obszarze administracji, mogli wykonywać swoją pracę w bezpiecznym, sprzyjającym środowisku. Staramy się organizować jak najlepsze warunki pracy, jesteśmy także otwarci na wszelkie sugestie pracowników.


Każdy może zgłosić do kierownictwa firmy za pośrednictwem specjalnej skrzynki kontaktowej własne propozycje udogodnień lub zmian, które mogą wpłynąć na poprawę  bezpieczeństwa i komfortu pracy. Pod koniec roku kadra zarządzająca nagradza najlepsze pomysły i ich autorów oraz w miarę możliwości wprowadza je w życie.

Ciekawą inicjatywą jest np. pokój pierwszej pomocy, gdzie pracownik, który potrzebuje zaopatrzenia przykładowo niewielkiego skaleczenia, znajdzie niezbędne środki opatrunkowe. Ale w pomieszczeniu jest także defibrylator, jeden z trzech na terenie firmy, przy czym dwa znajdują się na hali produkcyjnej. Pokój umieszczony jest obok hali produkcyjnej, a jednocześnie – przy stanowisku całodobowej ochrony i monitoringu obiektu. Jak często pracownicy korzystają z wyposażenia tego pokoju – nie ukrywam, że jest to pytanie podchwytliwe…

 - Dotychczas nie było, i dokładamy wszelkich starań by tak pozostało, ciężkich wypadków przy pracy w naszym zakładzie. Najczęściej zdarzają się drobne skaleczenia, które pracownicy zaopatrują we własnym zakresie lub pomocy udzielają im osoby do tego wyznaczone. Dotąd nie było potrzeby poważnego wsparcia medycznego ze strony przeszkolonego w tym zakresie personelu. Chciałbym jednak podkreślić, że jesteśmy przygotowani na natychmiastową reakcję w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Na wniosek jednego z pracowników, tuż przy pokoju pierwszej pomocy – gdzie dyżuruje pracownik ochrony i monitoringu – zostało zainstalowane światło ostrzegawcze, które uruchamia się automatycznie po włączeniu oświetlenia w pomieszczeniu.  

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wpływa na wizerunek firmy i pozwala budować pozytywny obraz wśród konkurencji.

Jak kształtowana jest w Stadler kultura bezpieczeństwa – w ubiegłym roku przedstawiciele firmy podpisali Deklarację Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym…

 - Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo to główne filary filozofii naszej firmy. Mają one znaczenie już na etapie projektowania pojazdu szynowego. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i obsłudze pociągu jest dla nas priorytetem. Ale nie tylko nasze produkty są gwarantem wysokiej jakości. 

Dbamy o efektywne przekazywanie pracownikom wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem, a także staramy się tworzyć atmosferę wzajemnej troski o jak najlepsze relacje w zespole. Naszym celem jest stworzenie zgranego zespołu pracowników, którzy dobrze się razem czują, szanują i wspierają nawzajem. Dobra atmosfera jest wtedy odczuwalna także przez gości odwiedzających nasz zakład.  

Faktycznie tak jest – przechodzący obok pracownicy pozdrawiają nie tylko siebie nawzajem, ale także osoby odwiedzające, uśmiechają się, spokojnie oczekują na swoją kolej, ale także wspierają się – jeżeli jest taka potrzeba. Przykładowo starsi stażem pracownicy pomagają tym, którzy dopiero rozpoczęli pracę – nie tylko w konkretnym zespole, ale także – a sama miałam możliwość zaobserwowania takiej sytuacji - przy rejestracji czasu pracy, na specjalnym urządzeniu w hali produkcyjnej. Czy organizowane są specjalne szkolenia w zakresie efektywnej współpracy w zespole i związanej z tym wzajemnej pomocy?

 - Oczywiście mamy możliwość, obok szkoleń okresowych i innych, zorganizowania takich spotkań. Jednak jak Pani Redaktor zauważyła, nasi pracownicy wspierają się wzajemnie w pracy, a więc sami są „ambasadorami” przyjaznej atmosfery i swoim zachowaniem najlepiej promują takie podejście.

Ważne

Dbałość o dobrą atmosferę i zapewnienie  pracownikom  jak najlepszych warunków pracy procentuje. Zadowolony pracownik, który przychodzi do pracy z uśmiechem, wiedząc, że jest częścią wielkiej zawodowej rodziny to najlepsza promocja firmy.

Inwestowanie w nowoczesną technologię pozwala na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Jakie innowacyjne rozwiązania w zakresie bhp stosowane są w Stadler?

 - Tak jak wspomniałem, wiele pomysłów wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pochodzi od naszych pracowników i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście korzystamy też z nowych technologii dostępnych na rynku.

Jako przykład podam zabezpieczenie dla pracowników wykonujących prace na wysokości, w tym na dachach budowanych w naszym zakładzie zespołów trakcyjnych. Jednym z najnowszych rozwiązań wykorzystywanych przy takich zadaniach jest poziomy, podwieszany system asekuracji prac na wysokości. Dzięki linom nośnym przymocowanym do dźwigarów dachowych i urządzeniom samohamownym na specjalnych wózkach zapewnia on pracownikom możliwość bezpiecznego wpięcia się i przemieszczania po dachu pociągu, bez potrzeby odpinania się od liny asekuracyjnej.

Regularne szkolenia pozwalają na przypomnienie wiedzy istotnej dla zdrowia i życia wszystkich pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to również szkolenia okresowe, ale także w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Jak często odbywają się takie szkolenia?

 - Szkolenia okresowe dla większości naszych pracowników odbywają się przynajmniej raz w roku, a wynika to z przepisów bhp. Poza tym organizujemy również szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do jej udzielania, przy czym odbywają się one w różnym czasie – w zależności od zapotrzebowania, w tym np. zwiększenia liczby pracowników w zespole.

Ważne

Co istotne, szkolimy nie tylko pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę, ale także tych, którzy pracują dłużej. Chodzi o to, by regularnie przypominali sobie tę bardzo ważną wiedzę, istotną dla zdrowia i życia nas wszystkich.

Są firmy, które informują swoich pracowników o zamiarze organizowania szkolenia np. przeciwpożarowego. Podawane są nie tylko daty, ale także godziny ewakuacji. Jak wygląda informacja o planowanych szkoleniach ppoż. w Stadler?

- Nasi pracownicy nie są informowani wcześniej, kiedy będzie alarm, a więc nie wiedzą, czy jest to faktyczne, czy symulowane zagrożenie. Chcemy nauczyć naszych ludzi – i wiem, że nam się to udaje – by każdy alarm był traktowany poważnie. Każdy pracownik musi postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami i niezwłocznie się ewakuować. O ćwiczeniach wie tylko dyrektor i pracownik bhp oraz  straż pożarna. Prowadzone dotychczas działania zdają egzamin. Pracownicy poważnie podchodzą do obowiązku natychmiastowej ewakuacji, przestrzegając wszystkich obowiązujących w tym zakresie procedur.

Co niezmiernie ważne, o postępowaniu na wypadek zdarzenia niepożądanego, w tym alarmu, informowani są również goście. Przed wejściem na halę produkcyjną, zostałam poinstruowana, co powinnam zrobić, na wypadek ewakuacji. Dodatkowo – zwrócił mi Pan uwagę, gdy – robiąc zdjęcia – przekroczyłam nieświadomie żółtą linię, która oznacza obszar bezpieczny, dla osób nie biorących udziału w procesie produkcji…

   - Troszczymy się nie tylko o bezpieczeństwo naszych pracowników, ale także odwiedzających nas gości. Wymieniony przez Panią Redaktor przykład niech będzie potwierdzeniem, że bardzo poważnie podchodzimy do przestrzegania najwyższych norm i standardów – nie tylko zresztą w zakresie zagadnień bhp.

 

Z Michałem Chacińskim, odpowiedzialnym za kwestie bhp w Stadler Polska Sp. z o.o. w Siedlcach rozmawiała:

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak
Dziennikarz

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.